Omtanke

Ons nieuwe duurzaamheidsprogramma

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2015

DOWNLOAD HET RAPPORT 2015

Wij zijn een mensgericht bedrijf. Een merk dat geeft om andere mensen en de wereld waarin we leven. Het maakt de kern uit van onze business en onze duurzaamheidsaanpak. Ons engagement komt neer op het herdenken van duurzaamheid. Het gaat verder dan onze activiteiten en onze auto's, het gaat om de maatschappij. Het doet ons twee keer nadenken, telkens als we beslissingen nemen die de wereld en het leven van zijn bewoners beïnvloedt.

Er bestaat een Zweeds woord dat "zorg", maar ook "overweging" betekent. En, even belangrijk: "nog eens nadenken". "Omtanke" is het woord en het vat onze manier van beschermen wat voor u belangrijk is goed samen. Heel logisch hebben we ons nieuwe programma van duurzaamheidsverbintenissen Omtanke genoemd.

Beschermen wat voor u belangrijk is

Op basis van onze bescherming van wat voor u belangrijk is hebben we Omtanke ingedeeld in 3 beïnvloedingszones: onze invloed als bedrijf, de impact van onze producten en onze rol in de maatschappij.

Onze invloed als bedrijf

Omtanke draait om de negatieve invloed van ons bedrijf zo klein mogelijk te houden en, meer nog, om positieve veranderingen teweeg te brengen met onze activiteiten. Het draait om het inperken van de invloed van onze activiteiten op het milieu. Maar ook om het bevorderen van de gezondheid van alle werknemers bij Volvo Cars en het handhaven van een andere, niet-discriminerende werkcultuur.

De impact van onze producten

Omtanke betekent ook dat wij u en uw wereld beschermen. Dat doen we door de impact van onze producten te controleren. We ontwikkelen namelijk voertuigen met een verbeterde levensduur en een lage uitstoot om hun invloed op de planeet te beperken. Bovendien blijven we toonaangevende oplossingen bedenken die de veiligheid van de consumenten, hun welzijn en hun ervaringen met duurzaamheid ten goede komen.

Onze rol in de maatschappij

Omtanke draait ook om meebouwen aan een betere maatschappij. Om het beschermen van mensen en hun planeet. Daarvoor gaan we partnerschappen voor duurzame ontwikkeling aan die de verkeersveiligheid in de auto-industrie samen met lokale en internationale organisaties moeten stimuleren. Omtanke dient voor ons ook als leidraad om verantwoordelijke zakenpraktijken in onze hele waardeketen aan te moedigen door ethisch leiderschap en mensenrechten te promoten.

Verantwoord zakendoen

Gedragscode

Met onze lijvige gedragscode, gebaseerd op het bestaande beleid, zorgen we ervoor dat ons bedrijf op een ethische en conforme manier geleid wordt. De code geldt voor iedereen binnen Volvo Cars. Ze is ook geldig voor consultants en het personeel van agentschappen die onder controle staan van Volvo Cars. We verwachten van al onze zakelijke en commerciële partners dat ze volgens dezelfde of gelijkaardige principes van de Gedragscode handelen. De Gedragscode is ook een belangrijk onderdeel van onze verbintenis tot duurzaamheid.

Verklaring over slavernij en mensenhandel

Hoe we slavernij en mensenhandel weren uit onze leveranciersketens en eender welk deel van onze business vindt u in de 'Verklaring van de Volvo Car Group over Slavernij en Mensenhandel'.

Kernwaarden

Alles wat Volvo doet, begint bij mensen. Onze missie om uw leven eenvoudiger, veiliger en beter te maken, is dus voor ons een tweede natuur. Zo is Volvo nu eenmaal. Onze drie kernwaarden zijn vandaag nog even belangrijk dan ooit: veiligheid, kwaliteit en milieubewustzijn. We beschermen wat belangrijk is. We geven u het gevoel speciaal te zijn. En we zijn er trots op dat we de wereld voor iedereen een beetje beter maken.

Contact over duurzaamheid

Voor welke vraag dan ook over duurzaamheid of ons meest recente rapport neemt u hier contact met ons op: 

Volvo Car Group 
Corporate Communications/Sustainability 
50232, PVH 50 
SE – 405 31 
Gothenburg, Sweden

CITIZEN@VOLVOCARS.COM

OMTANKE