volvo car insurance

De ideale verzekering voor uw Volvo

Testen bewijzen het: Volvo is onbetwistbaar de veiligste auto. En Volvo-bestuurders behoren tot de voorzichtigste ter wereld. Dat wordt bij Volvo Car Insurance beloond: een exclusieve verzekering – enkel bestemd voor Volvo-eigenaars – die voordeliger en vollediger is dan welke andere verzekering ook. U hebt de keuze uit vier unieke omniumformules.

één aanspreekpunt

Uw Volvo-verdeler regelt alles voor u

Om het u makkelijk te maken, hebt u één aanspreekpunt: uw Volvo-verdeler. Hij bezorgt u alle informatie en regelt alles voor u. Bij een schadegeval contacteert hij de expert. De herstellingsfactuur wordt door Volvo Car Insurance rechtstreeks betaald aan uw Volvo-verdeler. Uw mobiliteit is altijd gegarandeerd: u krijgt een gratis vervangwagen voor de duur van de herstelling (max. 10 dagen) en zelfs tot 30 dagen bij diefstal van uw Volvo.

Onze vier omniumformules

Full Omnium Formule Premium

Dit is de meest complete omnium voor uw Volvo, u rijdt 100% zonder zorgen. Gedurende de eerste 36 maanden krijgt u een nieuwe identieke Volvo (zelfs als de prijs intussen is gestegen). Het is pas vanaf de 37ste maand dat uw voertuig per begonnen maand 1% van de verzekerde waarde verliest. Er is geen eigen risico als u voor deze formule kiest (0%).

Full Omnium Formule 24

Gedurende de eerste 24 maanden krijgt u een nieuwe identieke Volvo (zelfs als de prijs intussen is gestegen). Het is pas vanaf de 25ste maand dat uw voertuig per begonnen maand 1% van de verzekerde waarde verliest. Bij deze formule is een ‘Engels eigen risico’ van toepassing: als de herstelkosten volgens de expert hoger zijn dan € 750 (excl. btw), hoeft u zelf niets te betalen. Voor herstelkosten lager dan € 750 (excl. btw) is er geen tussenkomst.

Full Omnium Formule 12

Bij een ongeval gedurende de eerste 12 maanden is de vergoeding gelijk aan de verzekerde waarde. Als het gedekte schadegeval gebeurt na de 13de maand, is de vergoeding gelijk aan de verzekerde waarde verminderd met 1% per begonnen maand vanaf de 13de maand. Het eigen risico bedraagt 2% van de verzekerde waarde.

Full Omnium Formule 0

In geval van schade is de vergoeding gelijk aan de verzekerde waarde, verminderd met 1% per begonnen maand. Het eigen risico bedraagt 2% van de verzekerde waarde.

Safety Pack Omnium

De perfecte aanvulling op uw Full Omnium

Bij aankoop van een nieuwe Volvo kunt u de Full Omnium verder uitbreiden met een Safety Pack Omnium. De omniumbescherming van Volvo Car Insurance wordt dan aangevuld met enkele interessante bijkomende dekkingen. 

Wij betalen voor:

Vervanging van sloten en sleutels

De vervanging van sloten, sleutels, sleutelloze startsystemen of de afstandsbedieningen bij verlies. Inclusief de herprogrammering van de codes van het anti- en/of nadiefstalsysteem.

Dupliceren van inschrijvingsbewijs

Het dupliceren van inschrijvingsbewijs en/of gelijkvormigheidsattest bij verlies of diefstal.

Gestolen brandstof

De brandstof die gestolen wordt uit uw Volvo.

Wij betalen tot € 1.250 voor:

Verlies winter- of zomerbanden

De niet-gemonteerde set winter- of zomerbanden in geval van totaal verlies of diefstal van uw Volvo.

Schade aan fietsendrager of dakkoffer

Schade aan en diefstal van de op uw Volvo bevestigde fietsendrager of dakkoffer.

Inbraak

Schade aan en diefstal van de bagage (mits inbraakschade).

Wij verhogen het uit te betalen bedrag bij schade door lading met € 1.250 zowel bij privé als professionele activiteiten.

Wij regelen tot 30 dagen een vervangwagen bij totaal verlies.

Lees de voorwaarden

BA Motorrijtuigen van Volvo

Schade aan anderen optimaal verzekerd

De verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen is verplicht. Bij een ongeval betalen wij de schade die u toebrengt aan iemand anders of aan iets dat niet van u is. Hebt u een bonus-malus -2? Na een ongeval in fout blijft uw bonus-malus behouden voor de hele duur van uw verzekering. U hoeft dus niet te vrezen dat uw premie stijgt.

Lees de voorwaarden

Verzekering Bestuurder

Altijd gedekt bij ongeval

De verzekering Bestuurder verzekert elke toegelaten bestuurder gedomicilieerd in België, wanneer hij met uw Volvo gekwetst raakt of overlijdt als gevolg van een verkeersongeval, ongeacht zijn aansprakelijkheid.

U hebt de keuze tussen twee formules: Bestuurder Select en Bestuurder Safe. Bij Bestuurder Safe betalen wij de werkelijke schade (tot € 500.000).

Lees de voorwaarden

Veilige en milieuvriendelijke auto? Extra kortingen!

Bij Volvo Car Insurance vinden we veiligheid erg belangrijk. Indien u uw wagen uitrust met bepaalde veiligheidsopties (parkeerhulpsystemen, aandachthulpsystemen, aanrijdingswaarschuwingen en remhulpsystemen, detectie voetgangers en fietsers), dan belonen wij u met een extra korting op uw premies Omnium en BA.

Als u een hybride wagen met een elektrische en een verbrandingsmotor koopt, werkt u mee aan een groenere en dus veiligere wereld. Ook dat juichen we bij Volvo Car Insurance toe. Daarom krijgt u een bijkomende korting op uw premies Omnium en BA.

Uw overname meeverzekerd

Neemt uw Volvo-verdeler uw huidige auto over die niet meer in omnium verzekerd is? Als u een Volvo Car Insuranceverzekeringsvoorstel onderschrijft voor uw nieuwe Volvo, kunt u ook zorgeloos rijden met uw oude wagen. Want wij verzekeren uw overgenomen wagen tegen totaal verlies en diefstal. Een uitstekende service, zoals u van Volvo gewoon bent.

De Rechtsbijstand van Volvo:

Een complete juridische bescherming

In 80% van de gevallen slaagt de Rechtsbijstand erin een minnelijke regeling te treffen. Na een ongeval is het echter mogelijk dat u in contact komt met het gerecht. Dankzij de Rechtsbijstand worden uw rechten steeds optimaal verzekerd. U ontvangt een schadeloosstelling voor de gerechtskosten. Bovendien kiest u zelf uw advocaat of uw expert.

Bekijk de infofiche
Lees de voorwaarden

Neem contact op met uw Volvo-verdeler

Vind uw verdeler