Artikelversie 2021.244.0

Aanvullende privacyverklaring – Betaling vergoeding elektriciteit via Volvo Cars-app

Van kracht vanaf:

Gepubliceerd:

Dit document beschrijft hoe Volvo Cars (zoals hieronder gedefinieerd) uw persoonsgegevens verwerkt wanneer u verzoekt om een vergoeding via de Volvo Cars-app voor uw elektriciteitskosten in samenhang met het gebruik van uw Volvo (hierna "Vergoeding Elektriciteit"). Dit document moet gelezen worden als aanvulling op de bestaande Privacyverklaring voor de Volvo Cars-app.

1. Wie wij zijn

De organisatie verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met de Vergoeding elektriciteit is Volvo Car Corporation, gevestigd te Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Gotenburg, Zweden, met bedrijfsregistratienummer 556074-3089, hierna "Volvo Cars", "we/wij", of "ons".

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarom

Om te verzoeken om Vergoeding Elektriciteit dient u geregistreerd eigenaar van het abonnement te zijn. Wanneer u om vergoeding verzoekt via uw Volvo Cars-app, worden er persoonsgegevens van de volgende categorieën verwerkt :

  1. Om te controleren of de vergoeding elektriciteit door u geclaimd kan worden, verwerken wij uw Volvo ID evenals de identifier van uw auto (VIN). Wij doen dit op basis van het contract dat u hebt ondertekend voor deelname aan de campagne Vergoeding Elektriciteit (art. 6.1.b AVG).
  2. Om de Vergoeding elektriciteit mogelijk te maken hebben we uw persoonsgegevens en bankgegevens (bankrekeningnummer, volledige naam en postadres, fiscaal nummer) nodig, die wij zullen gebruiken om te kunnen betalen. Wij doen dit op basis van uw Overeenkomst Vergoeding elektriciteit met Volvo Cars (art. 6.1.b AVG).
  3. Om te voldoen aan onze wettelijke verplichting ten aanzien van boekhouding en financiële verslaglegging, slaan wij de persoonsgegevens en gegevens van uw bankrekening (bankrekeningnummer, volledige naam en postadres, fiscaal nummer) en het tijdsstempel met betrekking tot uw Vergoeding Elektriciteit in onze bestanden op.

3. Hoelang bewaren wij uw gegevens

Voor het verwerken van bovengenoemde persoonsgegevens hanteren wij de volgende bewaartijden:

Persoonlijke en voertuiggerelateerde identifiers worden gedurende 500 dagen opgeslagen vanaf de dag waarop u het aanbod hebt geaccepteerd.

Uw persoonsgegevens en bankgegevens met betrekking tot de betaling worden verwerkt totdat betaling is uitgevoerd. Om te voldoen aan de wetgeving ten aanzien van boekhouding en financiële verslaglegging, bewaren wij uw betaalgegevens gedurende 7 jaar.

4. Met wie delen wij uw persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens met derden, ingedeeld in de hierna genoemde categorieën, indien zij de gegevens nodig hebben:

  • Onze verwerkers die onze activiteit in het algemeen ondersteunen, zoals aanbieders van IT-oplossingen;
  • Onze categorieën verwerkers die levering van de Vergoeding Elektriciteit ondersteunen. Zij zijn contractueel beperkt in hun mogelijkheden om uw persoonsgegevens te gebruiken voor een ander doel dan het voor ons leveren van diensten in overeenstemming met alle geldende overeenkomsten inzake gegevensverwerking:
  • Provider factuurafhandeling
  • Technische serviceverlener