Artikelversie 2020.99.0

Wereldwijde Algemene voorwaarden Oplaadvergoeding

Van kracht vanaf:

Gepubliceerd:

Voorwaarden Vergoeding elektriciteit

Volvo Car Corporation, een Zweeds bedrijf met registratienummer 556074-3089, gevestigd te 405 31 Gotenburg, Zweden, wil samen met zijn aangesloten partijen en deelnemend netwerk ("Volvo Cars" of "we/wij", "ons" of "onze") elektriciteitskosten vergoeden in samenhang met het gebruik van uw voertuig van Volvo Cars ("Vergoeding elektriciteit").

Op sommige markten, zal een bij Volvo Car Corporation aangesloten partij de rechtspersoon zijn die u de Vergoeding elektriciteit aanbiedt. Indien dit geldt voor uw deelname aan Vergoeding elektriciteit, zullen wij u hierover informeren.

Vergoeding elektriciteit is slechts op bepaalde markten beschikbaar.

Hoe u kunt deelnemen

Om aan Vergoeding elektriciteit deel te nemen:

 • dient u vóór aanvang van de Vergoedingsperiode deze Voorwaarden Vergoeding elektriciteit en de Algemene voorwaarden voor Services van Volvo Cars te accepteren.
 • dient u te beschikken over een Volvo ID en een actief Volvo On Call-abonnement en dient u de functie 'bestuurderslog' in de Volvo Cars-app te activeren.
 • dient u eigenaar of Primaire bestuurder te zijn van het voertuig waar de Vergoeding elektriciteit betrekking op heeft.
 • dient u, indien u een persoon bent, ten minste 18 jaar oud te zijn.
 • dient u ingezetene te zijn van of geregistreerd te staan in de markt waar het In aanmerking komende PHEV-voertuig is geregistreerd.
 • dient u het In aanmerking komende PHEV-voertuig gedurende de gehele Vergoedingsperiode te bezitten of te gebruiken.

Vergoeding elektriciteit is niet beschikbaar voor korte huur, noch voor medewerkers of contractanten (of hun gezinsleden) van Volvo Cars of aangesloten partijen.

Op sommige markten kan men van u verlangen een verbintenis aan te gaan met een separate organisatie van Volvo Cars of netwerkorganisatie om aan de nationale regelgeving te voldoen.

Verdere marktspecifieke voorwaarden kunnen op een later moment worden gepubliceerd en meer details verschaffen over hoe de Vergoeding elektriciteit in zijn werk gaat.

Hoe gaat Vergoeding elektriciteit in zijn werk?

Definities gebruikt in deze Voorwaarden Vergoeding elektriciteit:

 • 'Vergoeding' staat voor een bedrag berekend door vermenigvuldiging van de hoeveelheid kilowattuur, tot een maximum van 3000 kWh, verbruikt door het In aanmerking komende PHEV-voertuig gedurende de Vergoedingsperiode, met de Consumentenprijs voor elektriciteit in uw land.
 • 'Consumentenprijs elektriciteit' is de door Volvo vastgestelde prijs per kWh die aan de consument wordt belast voor elektriciteit, op basis van openbare informatiebronnen en vastgesteld voor de Vergoedingsperiode.
 • 'In aanmerking komend PHEV-voertuig' staat voor elk Elektrisch voertuig van Volvo Cars van het type Plug-in hybrid dat is besteld of waarop in het kader van 'Care by Volvo' een abonnement is afgesloten, en wel na Moment 2 (16 oktober 2019) en vóór 30 september 2020, of een latere datum indien Volvo Cars de periode verlengt.
 • 'Primaire bestuurder' wordt gedefinieerd in de Voorwaarden voor Services van Volvo Cars, en omvat voor deze Voorwaarden voor Vergoeding elektriciteit tevens de abonnementhouder van 'Care by Volvo'.
 • 'Vergoedingsperiode' staat voor een maximum van 12 maanden vanaf het eerste gebruik van een In aanmerking komend PHEV-voertuig, voor zover die periode valt na de update van de Volvo Cars-app waarmee deze het elektriciteitsverbruik kan registreren en is voorzien van controletools.

U kunt uw Volvo Cars-app gebruiken om te zien hoeveel elektriciteit het Voertuig waarvoor Vergoeding elektriciteit geldt heeft verbruikt, met een schatting van de Vergoeding tot dat moment. Het werkelijke en uiteindelijke bedrag van de Vergoeding wordt door Volvo Cars bepaald.

Door gebruikmaking van de connectiviteitsdiensten van uw In aanmerking komende PHEV-voertuig, kan Volvo Cars het elektriciteitsverbruik registreren en deze gegevens via de Volvo Cars-app aan u terugkoppelen. De in het bestuurderslogboek vastgelegde gegevens zijn slechts indicatief en vormen geen perfecte weergave van het werkelijke elektriciteitsverbruik. Deze dienst wordt dan ook geleverd op basis van 'as is', zonder enige waarborg of garantie. Ook een ononderbroken, veilige, storingsvrije beschikbaarheid of de kwaliteit, nauwkeurigheid, tijdigheid, getrouwheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de gegevens kunnen op geen enkele wijze worden gegarandeerd.

Volvo Cars heeft na afloop van de Vergoedingsperiode een redelijke periode nodig om de gegevens van het Bestuurderslogboek te verwerken en te analyseren alvorens de Vergoeding kan worden betaald. Betaling van de Vergoeding kan onderworpen zijn aan Specifieke voorwaarden van derden.

Elektriciteit verbruikt terwijl het Bestuurderslogboek door u gedurende de Vergoedingsperiode voor bepaalde tijd buiten werking is gesteld, zal van Vergoeding worden uitgesloten.

De Vergoeding elektriciteit is niet overdraagbaar en niet beschikbaar indien het voertuig wordt verkocht aan een derde of aan een tweede eigenaar, of wanneer een CbV-abonnement binnen de Vergoedingsperiode afloopt of wordt beëindigd. Indien meer dan één Volvo ID aan het Elektrische voertuig is gekoppeld, wordt slechts één Vergoeding betaald.

Auto's en klanten van wagenparken

De eigenaar van een wagenpark is verantwoordelijk voor elke overeenkomst aangegaan met gebruikers van de desbetreffende In aanmerking komende PHEV-voertuigen. Vergoedingen inzake wagenparkauto's gaan naar de Primaire bestuurder die een Volvo Cars-app heeft in samenhang met het In aanmerking komende PHEV-voertuig. Elke Primaire bestuurder die wil deelnemen aan Vergoeding elektriciteit moet zelf zorgen voor toestemming om het In aanmerking komende PHEV-voertuig te koppelen aan Vergoeding elektriciteit. Dit omvat tevens, maar is niet beperkt tot, de toestemming van een werkgever, verzekeraar of leasemaatschappij. Het niet voldoen aan deze verplichtingen zal resulteren in uitsluiting van terugbetaling.

Disclaimer en aansprakelijkheid

Volvo zet zich op in commercieel opzicht redelijke wijze in om ervoor te zorgen dat Vergoeding elektriciteit beschikbaar is voor alle in aanmerking komende gebruikers, maar kan niet aansprakelijk worden gehouden als Vergoeding elektriciteit niet beschikbaar is of in geval van schade opgelopen door een Primaire bestuurder in samenhang met het gebruik van Vergoeding elektriciteit.

Volvo Cars behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment en om welke reden dan ook, in te trekken of te wijzigen, zonder dat hier enige aansprakelijkheid uit voortvloeit.

Privacy

De privacy van u en alle andere klanten is voor ons uiterst belangrijk. Uw gebruik van Vergoeding elektriciteit is onderworpen aan het Privacybeleid inzake klanten van Volvo Car Group.

Indien u vragen hebt over Vergoeding elektriciteit, kunt u contact met ons opnemen via:

https://www.volvocars.com/nl-be/support/contact-us