28 SEP. 2021

De scheepvaart CO2-vrij maken: Volvo roept mee op tot actie

Wij zijn een van de 150 organisaties die regeringen oproepen om de internationale scheepvaart tegen 2050 CO2-vrij te maken, een initiatief dat past bij onze doelstelling om tegen 2040 klimaatneutraal te worden.

De internationale scheepvaart volledig CO2-vrij maken helpt ons onze duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.

Transporten over zee zijn van essentieel belang om onze auto's overal ter wereld bij onze klanten te krijgen. Ook vormen ze een cruciaal onderdeel van onze toeleveringsketen.

"Zonder emissievrij vervoer over zee kunnen we niet echt CO2-neutraal worden. Met het wegvallen van de uitlaatemissies van onze auto's en productieprocessen komen we al een heel eind, maar de grote uitdaging ligt in de logistiek CO2-vrij maken", aldus Martin Corner, hoofd van Supply Chain Management (SCM).

"Als grote afnemer van transporten over zee is het logisch dat we ons aansluiten bij deze oproep tot actie, om de zaken een duwtje in de goede richting te geven", aldus Martin.

"Zonder emissievrij vervoer over zee kunnen we niet echt CO2-neutraal worden."

De oproep tot actie om de transporten over zee CO2-vrij te maken, wordt aan regeringen wereldwijd overhandigd in de aanloop naar de klimaatonderhandelingen van de COP26. Die vinden plaats in Glasgow (Schotland), in november 2021.

Het initiatief is ontwikkeld door een taskforce van diverse belanghebbenden met leden uit het gehele maritieme ecosysteem, waaronder de scheepvaart, bevrachting, financiën, havens en brandstofproductie. Het is gebaseerd op het standpunt dat de internationale scheepvaart volledig CO2-vrij maken dringend noodzakelijk en haalbaar is.

Staffan Johannesson, Sustainability Manager bij SCM: "Als een van de ondertekenaars van de oproep tot actie bundelen wij onze krachten met enkele van 's werelds grootste actoren in de wereldhandel. Wij willen dat regeringen samenwerken met de sector, zodat het beleid wordt bijgestuurd en er investeringen worden gedaan. Dat is namelijk broodnodig om kritieke omslagpunten te bereiken bij het CO2-vrij maken van de wereldwijde toeleveringsketens."

Link gekopieerd
Delen