Vacature: CRM Manager

Volvo Car Belux zoekt een m/v/x:

CRM Manager

CRM Manager

Ter versterking van het Volvo Car Belux marketingteam en ter ondersteuning van het digitale transformatieproces waarin Volvo Cars zich momenteel bevindt, is Volvo Car Belux op zoek naar een m/v: CRM Manager.
De CRM manager is één van de kernpersonen binnen de communicatie-afdeling van het marketingdepartement. Vanuit zijn / haar rol begeleidt hij / zij de prospect tot hij / zij een klant wordt en begeleidt hij / zij de klant tot de aankoop van zijn / haar volgende Volvo.

VERANTWOORDELIJKHEDEN:

Communicatie
o U analyseert de customer journey, bepaalt de touch points en het aangewezen kanaal om de klant/prospect te bereiken, dit zowel op structurele basis als via ad hoc campagnes.
o Op basis van die analyse doet u voorstellen tot communicatie initiatieven die u in nauwe samenwerking met de agentschappen verder uitwerkt en aflevert.

Data
o U bent de gatekeeper in het garanderen van de databasekwaliteit. In nauwe samenwerking met het IT-departement bij Volvo Car Belux en het Volvo Car Corporation (VCC) Shared Services team werkt u actief mee aan de verdere uitbouw van de customer database.
o U bewaakt de privacy van de klantendata volgens de actueel geldende richtlijnen (privacy wetgeving, GDPR,…). Bij wijzigingen aan deze richtlijnen staat u in voor de aanpassingen aan Volvo’s manier van werken.
o U bezorgt gesegmenteerde klantengegevens aan andere departementen in het kader van commerciële acties (sales en customer service) en kwaliteitsacties / -upgrades.
o Van bij het eerste contact met de prospect tot bij de repurchase poogt u naar de integratie van de klantgegevens om een “one customer footprint” te realiseren. Hiervoor bent u stakeholder van de verschillende processen en systemen die deze footprint beïnvloeden.
o Binnen het “MyVolvo” platform waakt u over een premium ‘Connected Car experience’ vanuit een customer data perspectief.

Systemen
o U staat in voor de uitrol van Salesforce binnen de eigen organisatie en ook bij de Volvo-verdelers.
o U implementeert internationale systemen & campagnes en optimaliseert deze aan de Belux situatie.
o U waakt over de CRM processen tussen de verdelers, Volvo Car Belux en VCC en over de efficiëntie en het service level van de verschillende centraal aangeleverde systemen.

Sales ondersteuning:
o U stelt initiatieven voor die de salesdoelstellingen ondersteunen (tijdelijke vs structurele initiatieven, DM vs eDM, prospectie vs loyalty,…). Naast de feilloze uitvoering en opvolging van deze initiatieven evalueert u deze initiatieven op hun doeltreffendheid.
o U bent verantwoordelijk voor wat betreft het lead management en bent hierbij de link tussen het Sales departement, de verdelers en het marketing departement: lead capturing, lead follow up, betrokken systemen, voorstellen tot verbetering, ...

Ter ondersteuning van deze objectieven krijgt u een CRM budget ter beschikking waarover u regelmatig rapporteert aan de marketing directeur en dat u beheert als een goede huisvader.

PROFIEL:

o Hogere opleiding (Bachelor of Master) in een marketing- of communicatierichting.
o Idealiter heeft u reeds een minimum van 5 jaar ervaring opgedaan met database management / CRM strategie / CRM implementatietrajecten aan klant- en/of agentschapszijde.
o U heeft een uitgebreide kennis en ervaring met een performant CRM-systeem. Kennis van het CRM-systeem Salesforce is hierbij een troef.
o U heeft ervaring met het werken met verschillende agentschappen. U challenget hen continu op creativiteit, efficiëntie en deadlines.
o U bent op de hoogte van de wettelijke bepalingen rond privacy van klantengegevens.
o U hebt affiniteit met IT-systemen zonder daarin expert te zijn.
o Ervaring in een multinational is een voordeel, maar geen must.
o U bent vlot tweetalig (N/F) in woord en geschrift en bezit een goede kennis van het Engels.
o U getuigt van een projectmatige, analytische en stakeholdergerichte aanpak.
o U bent iemand die zaken initieert en kan onderhandelen met interne en externe stakeholders.
o o Teamspirit en nauwgezetheid spreken voor zich, net als een positieve ingesteldheid die gericht is op denken in mogelijkheden.

Indien u wenst te solliciteren voor deze functie, stuur dan zo snel mogelijk uw curriculum vitae en motivatiebrief naar Ina Raeymaekers, Human Resources Manager. 


Voor vacatures binnen Volvo Car Gent kan je terecht op www.volvocars.com/career

Onze innovaties

Alles wat wij doen, draait rond mensen. Al onze innovaties zijn dan ook bedoeld om u het leven eenvoudiger te maken. Wij zijn in het bijzonder trots op onze ontwikkelingen in verband met efficiënt vermogen, connectiviteit en veiligheid. We bundelden ze onder drie concepten: Drive-E, Sensus en IntelliSafe.