Sensus Connect

Systeemupdates voor de auto

Bijgewerkt 5/31/2021

Systeemupdates voor de auto

Systeemupdates hebben betrekking op de autosystemen die te maken hebben met de internetverbinding en infotainment. Als er updates van systeemsoftwareproducten beschikbaar zijn, kunnen de updates allemaal tegelijk of een voor een worden verricht.

Systeemupdates verrichten

Zie de onderstaande video of instructies voor informatie over hoe u systeemupdates rechtstreeks vanuit de auto kunt installeren.

16w17 - P5 - Support site - Download Center Symbol

Systeemupdates zijn te verrichten via de app Download Center op het appscherm van het middendisplay. Bij een tik op de knop verschijnt een downloadapplicatie op het onderste deelscherm van het homescherm. Als er sinds het laatste gebruik van het infotainmentsysteem geen controle op beschikbare updates is verricht, gaat de controle alsnog van start. Er vindt geen controle plaats tijdens het installeren van software. Een pictogram op de knop Systeem-updates van de downloadapplicatie geeft aan hoeveel updates er beschikbaar zijn. Bij een tik op de knop verschijnt een lijst met de updates die u in de auto kunt installeren.

Om systeemupdates te kunnen verrichten moet de auto een actieve internetverbinding hebben. Zie Internetverbinding maken via mobiele telefoon (wifi), Internetverbinding maken via automodem (P-SIM) of Internetverbinding maken via een met Bluetooth aangesloten telefoon voor informatie over het maken van een internetverbinding voor de auto.

systeemupdates

Let op

Afhankelijk van de softwareversie zijn er verschillen in de instellingen en menu's op het middendisplay.

Alle systeemupdates installeren

  • Kies Alles installeren onder aan de lijst.

Als u geen lijst wenst te zien, kunt u ook Alles installeren kiezen bij de knop Systeem-updates.

Bepaalde systeemupdates installeren

  • Kies Installeren voor het gewenste softwareproduct.

Downloaden annuleren

  • Tik op het kruisje in de activiteitsindicator die bij aanvang van het downloaden de knop Installeren verving.

Let erop dat alleen de download te annuleren is, zodat u een eventuele installatiefase niet meer kunt annuleren zodra deze van start gegaan is.

Op de achtergrond controleren op beschikbare software-updates

Deze functie is via het middendisplay te deactiveren:

Tik op Instellingen in het hoofdscherm.

Tik op SysteemDownload Center.

Deselecteer Achtergrondcontroles op software-updates.

Als er een update beschikbaar is, verschijnt de melding Nieuwe softwareupdates beschikbaar Zie Download Center op de statusbalk van het middendisplay. Bij een tik op de melding verschijnt een downloadapplicatie op het onderste deelscherm van het homescherm. Na het opstarten van de downloadapplicatie geeft een pictogram op de knop Systeem-updates aan hoeveel updates er beschikbaar zijn.

Op de achtergrond controleren op beschikbare software-updates is geactiveerd bij aflevering vanuit de fabriek.

Let op

Het downloaden van data kan van invloed zijn op andere diensten die gebruikmaken van gegevensuitwisseling, zoals de internetradio. Als u deze invloed op andere diensten als hinderlijk ervaart, kunt u het downloaden annuleren. Het is ook mogelijk om andere diensten te annuleren of tijdelijk te onderbreken.

Let op

Bij het uitschakelen van het contact en het verlaten van de auto wordt een lopende update mogelijk onderbroken.

U hoeft echter niet te wachten totdat de update voltooid is, omdat de update een volgende keer dat u de auto gebruik wordt voortgezet.

Model/modeljaar

XC90 en XC90 Twin Engine van modeljaar 2016 en later

S90, V90 en V90 Cross Country van modeljaar 2017 t.e.m. 2021

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine en S90 Twin Engine van modeljaar 2018 t.e.m. 2021

V60, V60 Twin Engine en V60 Cross Country van modeljaar 2019 en later

S60 en S60 Twin Engine van modeljaar 2020 en later

Het modellenaanbod kan per markt verschillen.


Dit artikel is van toepassing op

Model/modeljaar

XC90 en XC90 Twin Engine van modeljaar 2016 en later

S90, V90 en V90 Cross Country van modeljaar 2017 t.e.m. 2021

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine en S90 Twin Engine van modeljaar 2018 t.e.m. 2021

V60, V60 Twin Engine en V60 Cross Country van modeljaar 2019 en later

S60 en S60 Twin Engine van modeljaar 2020 en later

Het modellenaanbod kan per markt verschillen.


Was dit nuttig?