Apps beheren

Apps downloaden en bijwerken

Bijgewerkt 9/29/2020

Apps downloaden en bijwerken

Wanneer uw auto een internetverbinding heeft, kunt u via het middendisplay van de auto eenvoudig apps downloaden en bijwerken. U kunt ook apps verwijderen.

Apps beheren

16w17 - P5 - Support site - Download Center Symbol

U beheert de apps via Download Center op het appscherm.

De auto moet een actieve internetverbinding hebben om apps te kunnen downloaden, bijwerken of verwijderen. Zie Internetverbinding maken via mobiele telefoon (wifi), Internetverbinding maken via een met Bluetooth aangesloten telefoon of Internetverbinding maken via automodem (P-SIM) voor meer informatie over het maken van een internetverbinding voor de auto.

Alle gebruikte apps moeten zijn bijgewerkt naar de nieuwste versie.

16w17 - Support Site - Download center - display

Appscherm met de boordapps.

Apps downloaden

Zie de instructievideo of volg de onderstaande instructies op om een app te downloaden.

Apps downloaden

Open Download Center.

Kies Nieuwe apps om een lijst te openen met de apps die beschikbaar zijn voor installatie in de auto. Tik op een bepaalde app om de lijst uit te vouwen en meer informatie over de app te krijgen.

Kies Installeren om de app van uw keuze te downloaden.

De installatiestatus verschijnt.

Als het niet mogelijk is een bepaalde download te starten, verschijnt er een melding. De app blijft echter op de lijst staan, zodat u later een nieuwe installatiepoging kunt doen.

Downloaden annuleren

Druk op Annuleer om een lopende download te annuleren.

Let erop dat alleen de download te annuleren is, zodat u een eventuele installatiefase niet meer kunt annuleren zodra deze van start gegaan is.

Apps bijwerken

Ze de onderstaande video en instructies voor het bijwerken van apps.

Apps bijwerken

Let op

Afhankelijk van de softwareversie zijn er verschillen in de instellingen en menu's op het middendisplay.

Alle beschikbare updates installeren

Open Download Center.

Kies Applicatie-updates om een lijst te openen met alle beschikbare updates.

Kies Alles installeren.

De update start.

Bepaalde updates installeren

Open Download Center.

Kies Applicatie-updates om een lijst te openen met alle beschikbare updates.

Zoek de gewenste app op en kies Installeren.

De update start.

Als bij het bijwerken van een app blijkt dat de desbetreffende app in gebruik is, wordt deze app opnieuw gestart om de update te voltooien.

App verwijderen

U kunt een app niet verwijderen, wanneer deze in gebruik is.

Open Download Center.

Kies Applicatie-updates.

Kies Geïnstalleerde applicaties om een lijst te zien met alle geïnstalleerde apps

Zoek de gewenste app op en kies De-installeren.

Wanneer de app verwijderd is, verdwijnt deze van de lijst.

Let op

Het downloaden van data kan van invloed zijn op andere diensten die gebruikmaken van gegevensuitwisseling, zoals de internetradio. Als u deze invloed op andere diensten als hinderlijk ervaart, kunt u het downloaden annuleren. Het is ook mogelijk om andere diensten te annuleren of tijdelijk te onderbreken.

Model/modeljaar

XC90 en XC90 Twin Engine van modeljaar 2016 en later

S90, V90 en V90 Cross Country van modeljaar 2017 en later

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine en S90 Twin Engine van modeljaar 2018 en later

V60, V60 Twin Engine en V60 Cross Country van modeljaar 2019 en later

S60 en S60 Twin Engine van modeljaar 2020 en later

Het modellenaanbod kan per markt verschillen.


Dit artikel is van toepassing op

Model/modeljaar

XC90 en XC90 Twin Engine van modeljaar 2016 en later

S90, V90 en V90 Cross Country van modeljaar 2017 en later

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine en S90 Twin Engine van modeljaar 2018 en later

V60, V60 Twin Engine en V60 Cross Country van modeljaar 2019 en later

S60 en S60 Twin Engine van modeljaar 2020 en later

Het modellenaanbod kan per markt verschillen.


Was dit nuttig?