Volvo Cars-app

Meldingen over onderhoud in de Volvo Cars-app

Bijgewerkt 11/15/2021

Meldingen over onderhoud in de Volvo Cars-app

In de Volvo Cars-app kunt u de status van uw auto en de onderhoudsaanduidingen bekijken. Deze kunnen u informeren over een onderdeel dat moet worden gecontroleerd of bepaalde actie vereist.

Onderhoudsaanduidingen in de Volvo Cars-app bekijken

U vindt de status van uw auto en de onderhoudsaanduidingen op het tabblad .

Onderhoudsaanduidingen

Er worden verschillende onderhoudsaanduidingen gehanteerd in de Volvo Cars-app.

  • Een groen vinkje geeft aan dat de status van een component goedgekeurd is.
  • Een gele aanduiding geeft aan dat een component binnenkort controle of bepaalde actie vereist.
  • Een rode aanduiding geeft aan dat de component onmiddellijke actie vereist.

Er kan samen met de onderhoudsaanduidingen een link naar de gebruikershandleiding verschijnen. Klik op de link voor meer informatie over het onderhoud van uw auto. Voor Service kan tevens een link naar uw kalender verschijnen.

Voor meer gedetailleerde instructies over verschillende onderhoudsmeldingen kunt u contact opnemen met uw Volvo-dealer.

Status onbekend

17w26 - P5 - Support site - Maintenance message - status unknown

Als er een vraagteken verschijnt voor een component in de Volvo Cars-app, dan betekent dit dat de status om wat voor reden dan ook niet kan worden getoond. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat er geen internetverbinding is of doordat de app om wat voor reden dan ook geen statuswaarde heeft kunnen uitlezen.

Let op

Als u een vraagteken ontdekt in de app, moet u controleren of op het bestuurdersdisplay een melding over onderhoud of andere informatie staat.

Model/modeljaar

Het aanbod van modellen, systemen en diensten kan per markt verschillen.


Dit artikel is van toepassing op

Model/modeljaar

Het aanbod van modellen, systemen en diensten kan per markt verschillen.


Was dit nuttig?