Autofuncties

Connected Safety

Bijgewerkt 5/31/2021

Connected Safety

Connected SafetyConnected Safety is niet op alle markten beschikbaar. kan u waarschuwen als een ander voertuig later op de actuele weg zijn alarmlichten heeft geactiveerd of gladheid heeft gedetecteerd. Informatie over gladheid wordt mogelijk ook verstrekt, als het uw eigen auto is die gladheid detecteert.

Connected Safety kan via internet informatie uitwisselen tussen uw auto en andere voertuigen. Het systeem dient u om u te wijzen op een eventuele gevaarlijke verkeerssituatie later op de actuele weg.

Connected Safety biedt het volgende:

 • Waarschuwing voor het gebruik van alarmlichten
 • Waarschuwing voor gladheid

Bij detectie van gladheid kan het systeem u waarschuwen. Ook bestuurders van andere voertuigen die de functie Connected Safety hebben geactiveerd kunnen via een internetverbinding worden geïnformeerd over de gladheid.

Bij auto's uitgerust met een head-updisplay verschijnen de waarschuwingssymbolen voor Connected Safety ook op dit display.

Let op

De Connected Safety-communicatie tussen voertuigen werkt alleen voor voertuigen die zijn uitgerust met Connected Safety en het systeem geactiveerd hebben.

Waarschuwing voor het gebruik van alarmlichten

Wanneer u de alarmlichten van uw eigen auto activeert, kunnen naderende voertuigen daarover bericht krijgen.

17w06 - P5 - Support site - Connected Safety - Warning indicators alarm

Wanneer u een voorligger met ingeschakelde alarmlichten nadert waarvoor het systeem is gewaarschuwd, verschijnt dit symbool op het instrumentenpaneel.

Wanneer u de voorligger met ingeschakelde alarmlichten dichter nadert, wordt het symbool op dubbele grootte weergegeven.

Waarschuwing voor gladheid

Als uw auto een verslechtering detecteert in de frictie tussen de banden en het wegdek, kan deze informatie worden verzonden naar naderende voertuigen.

17w06 - P5 - Support site - Connected Safety - Slippery road warning symbol

Bij een waarschuwing voor gladheid verschijnt het nevenstaande symbool op het instrumentenpaneel – zowel in uw eigen auto als in naderende voertuigen die Connected Safety hebben geactiveerd, wanneer deze de waarschuwing hebben ontvangen en het gladde weggedeelte naderen.

Wanneer de naderende voertuigen dicht in de buurt zijn van het gladde weggedeelte, wordt het symbool op dubbele grootte weergegeven op het instrumentenpaneel.

Connected Safety activeren/deactiveren

Het systeem is op twee manieren te activeren:

17w06 - P5 - Support site - Connected Safety Button

Wissel tussen aan en uit met deze knop in het functiescherm op het middendisplay.

Of kies InstellingenMy CarIntelliSafe in het hoofdscherm van het middendisplay.

Bij activering van het systeem verschijnt de volgende melding:

Om deze functie te kunnen gebruiken is een internetverbinding nodig en uw mobiele telefoonabonnement wordt belast met dataverkeer

Selecteer vervolgens Connected Safety.

Connected Safety kan alleen met andere voertuigen communiceren, als u daarna met Accepteren op deze melding reageert.

Wanneer een internetverbinding ontbreekt, kan het systeem u nog steeds waarschuwen voor gladheid als uw auto zelf gladheid detecteert.

Voor de meeste Connected Safety-functies moet de auto een internetverbinding hebben, zie Internetverbinding maken via mobiele telefoon (wifi), Internetverbinding maken via automodem (P-SIM) of Internetverbinding maken via een met Bluetooth aangesloten telefoon.

Beperkingen van Connected Safety

Alle voertuigen in een bepaald gebied krijgen niet altijd alle informatie over voertuigen met ingeschakelde alarmlichten of voertuigen die gladheid hebben gedetecteerd.

Een mogelijke oorzaak is:

 • Geen internetverbinding of een slechte internetverbinding.
 • De manoeuvres (stuurbeweging, acceleratie of remmanoeuvre) van het voertuig op een glad weggedeelte zijn dermate klein dat geen frictie tussen de banden en het wegdek te detecteren is.
 • Het systeem is niet ingeschakeld bij het voertuig dat gladheid heeft gedetecteerd of de alarmlichten heeft ingeschakeld.
 • Het voertuig dat gladheid heeft gedetecteerd of de alarmlichten heeft ingeschakeld is niet uitgerust met het systeem.
 • De gps- of satellietnavigatie vertoont storingen of is uitgevallen.
 • De gladheidsdetectie of de activering van de alarmlichten vond plaats op een weg, die niet voorkomt in de database van Volvo Cars.
 • Connected Safety is niet op alle markten uitgebouwd en heeft niet overal dekking – een Volvo-dealer kan informatie over de actuele gebieden verstrekken.

Waarschuwing

 • Connected Safety is een systeem voor aanvullende bestuurdersondersteuning om de bestuurder te ontlasten en de rijveiligheid te verhogen, maar het systeem werkt niet in alle verkeers-, weers- en wegomstandigheden.
 • Het systeem kan in bepaalde omstandigheden onterecht waarschuwen voor gladheid.
 • Het systeem kan niet altijd andere voertuigen met ingeschakelde alarmlichten ontdekken of alle gladde weggedeelten detecteren.
 • Connected Safety ontslaat u niet van de plicht om alert en adequaat te reageren, zodat u de auto altijd op een veilige manier moet blijven besturen, met inachtneming van een passende snelheid een geschikte afstand tot andere weggebruikers en met respect voor de geldende verkeersregels en -bepalingen.

Model/modeljaar

XC90 en XC90 Twin Engine van modeljaar 2016 en later

S90, V90 en V90 Cross Country van modeljaar 2017 en later

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine en S90 Twin Engine van modeljaar 2018 t.e.m. 2021

V60, V60 Twin Engine en V60 Cross Country van modeljaar 2019 en later

S60 en S60 Twin Engine van modeljaar 2020 en later

Het modellenaanbod kan per markt verschillen.


Dit artikel is van toepassing op

Model/modeljaar

XC90 en XC90 Twin Engine van modeljaar 2016 en later

S90, V90 en V90 Cross Country van modeljaar 2017 en later

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine en S90 Twin Engine van modeljaar 2018 t.e.m. 2021

V60, V60 Twin Engine en V60 Cross Country van modeljaar 2019 en later

S60 en S60 Twin Engine van modeljaar 2020 en later

Het modellenaanbod kan per markt verschillen.


Was dit nuttig?