Autofuncties

Fileparkeren met Park Assist Pilot

Bijgewerkt 11/25/2019

Fileparkeren met Park Assist Pilot

Met de optie Park Assist Pilot kunt u hulp krijgen bij het fileparkeren. Hier vindt u informatie en een instructievideo voor hoe u het systeem kunt gebruiken.

Fileparkeren met Park Assist Pilot

Park Assist PilotOptie is een rijhulpsysteem dat u kan helpen bij het fileparkeren.

Park Assist Pilot, fileparkeren

Let op

Menu-opties en instellingen kunnen verschillen afhankelijk van de softwareversie en taalinstellingen.

Vak zoeken en controleren

17w26 - P5 - Support site - Park Assist Pilot  - search for parallel parking - principle

Rem, wanneer u in een straat rijdt waar u wenst te parkeren, af en tik op Inparkeren in het functiescherm van het middendisplay of op de desbetreffende knop in het camerascherm.

Het systeem zoekt vervolgens een geschikt parkeervak. Rijd langzaam langs de kant van de straat waar u wilt parkeren. Rijd niet sneller dan 30 km/h (20 mph) en op maximaal 1,5 m afstand van de andere filegeparkeerde auto's.

Wanneer het systeem u, via het middendisplay, laat weten dat het een geschikt parkeervak heeft gevonden, volg dan de instructies op en sta klaar om de auto te remmen.

Kies Fileparkeren in pop-upvenster dat op het middendisplay verschijnt, zorg dat het stuurwiel ongehinderd kan draaien en schakel de achteruitversnelling in.

Let op

Park Assist Pilot zoekt standaard een parkeervak aan de passagierszijde van de auto. Om een parkeervak aan de bestuurderszijde te zoeken moet u de richtingaanwijzers aan bestuurderszijde inschakelen tijdens het zoeken van een parkeervak.

Achteruit insteken

17w26 - P5 - Support site - Park Assist Pilot - parallel reversing - principle

Controleer met de achteruitversnelling ingeschakeld of het gebied achter en rond de auto vrij is.

Rijd langzaam achteruit het vak in. Rijd niet sneller dan 7 km/h (4 mph) en zorg dat het stuurwiel ongehinderd kan draaien. Houd het gebied achter en rond de auto altijd goed in de gaten tijdens het insteken om plotseling opduikende hindernissen of obstakels te detecteren die de parkeersensoren achter niet hebben geregistreerd. Sta altijd klaar om de auto te remmen als dat nodig mocht zijn.

Breng de auto volledig tot stilstand wanneer op het middendisplay de instructie verschijnt om dat te doen.

Let op

Zorg dat het stuurwiel ongehinderd kan draaien wanneer Park Assist Pilot helpt tijdens het sturen. Wacht totdat het stuurwiel gestopt is met draaien voordat u vooruit- of achteruitrijdt. Sta altijd klaar om de besturing indien nodig over te nemen.

Auto in parkeervak manoeuvreren

17w26 - P5 - Support site - Park Assist Pilot  - parallel positioning - princible

Wacht totdat het stuurwiel ophoudt met draaien en rijd daarna volgens de instructies op het middendisplay.

Blijf de instructies op het middendisplay opvolgen en sta klaar om te remmen of achteruit te rijden of allebei als dat van u wordt verlangd. Let er altijd op dat u het gebied rond de auto in de gaten houdt.

Wanneer het systeem ervan uitgaat dat het insteken klaar is wordt het automatisch uitgeschakeld. Pas de positie van de geparkeerde auto indien nodig aan. U als bestuurder bepaalt wanneer de auto goed geparkeerd staat. Als bestuurder moet u er bovendien op toezien dat de auto veilig geparkeerd staat.

Let op

Park Assist Pilot is een aanvullend hulpmiddel dat niet in alle situaties werkt. Als bestuurder bent u er altijd verantwoordelijk voor om:

  • goed op de omgeving rond de auto te letten.
  • de instructies op het middendisplay op te volgen.
  • de juiste versnelling in te schakelen.
  • de snelheid te regelen en daarbij een veilige snelheid aan te houden.
  • te remmen en de auto tot stilstand te brengen.

Let op

Let erop dat Park Assist Pilot niet te activeren is wanneer er een aanhangwagen achter de auto hangt.

Waarschuwing

De beschreven functie is een aanvullend hulpmiddel dat niet in alle situaties werkt.

Als bestuurder bent u er altijd verantwoordelijk voor dat u de auto op een veilige manier bestuurt en dat u zich aan de geldende verkeersregels en voorschriften houdt.

Zie voor meer gedetailleerde informatie de gebruikershandleiding bij uw auto.

Model/modeljaar

XC90 en XC90 Twin Engine van modeljaar 2016 en later

S90, V90 en V90 Cross Country van modeljaar 2017 en later

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine en S90 Twin Engine van modeljaar 2018 en later

V60, V60 Twin Engine en V60 Cross Country van modeljaar 2019 en later

S60 en S60 Twin Engine van modeljaar 2020 en later

Het modellenaanbod kan per markt verschillen.


Dit artikel is van toepassing op

Model/modeljaar

XC90 en XC90 Twin Engine van modeljaar 2016 en later

S90, V90 en V90 Cross Country van modeljaar 2017 en later

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine en S90 Twin Engine van modeljaar 2018 en later

V60, V60 Twin Engine en V60 Cross Country van modeljaar 2019 en later

S60 en S60 Twin Engine van modeljaar 2020 en later

Het modellenaanbod kan per markt verschillen.


Was dit nuttig?