Autofuncties

Park Assist Pilot

Bijgewerkt 11/25/2019

Park Assist Pilot

De optie Park Assist Pilot is een systeem dat u kan helpen bij het manoeuvreren van uw auto tijdens het parkeren. Het systeem kan ook helpen bij het sturen wanneer u een fileparkeervak verlaat. In dit artikel vindt u video's, informatie en links naar instructies waarin het hoe en wanneer van de functie wordt toegelicht.

Algemene informatie over Park Assist Pilot

Park Assist PilotOptie is dusdanig opgezet dat het systeem een geschikt parkeervak zoekt en kan u, als een geschikt parkeervak is gevonden, helpen bij het parkeren van de auto in het parkeervak. Via het middendisplay krijgt u als bestuurder instructies van het systeem. Het is aan u om toezicht te houden, gas te geven, te remmen en te schakelen.

Park Assist Pilot kan ook helpen bij het verlaten van een fileparkeervak.

Let erop dat Park Assist Pilot niet te activeren is wanneer er een aanhangwagen achter de auto hangt.

Hieronder vindt u video's met informatie over Park Assist Pilot. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de werking van het systeem bij de verschillende manieren van parkeren, klik op de koppelingen of raadpleeg de gebruikershandleiding van uw auto.

Parkeren met Park Assist Pilot

Park Assist Pilot kan helpen bij het fileparkeren, het haaks parkeren en bij het verlaten van een fileparkeervak.

Fileparkeren met Park Assist Pilot

Park Assist Pilot, fileparkeren

Voor meer informatie over fileparkeren met Park Assist Pilot, zie de onderstaande koppeling of lees meer in de gebruikershandleiding van uw auto.

Fileparkeren met Park Assist Pilot

Haaks parkeren met Park Assist Pilot

Park Assist Pilot, haaks parkeren

Voor meer informatie over haaks parkeren met Park Assist Pilot, zie de onderstaande koppeling of lees meer in de gebruikershandleiding van uw auto.

Haaks parkeren met Park Assist Pilot

Fileparkeervak verlaten met Park Assist Pilot

Park Assist Pilot, parkeervak verlaten bij fileparkeren

Voor meer informatie over het verlaten van een fileparkeervak met Park Assist Pilot, zie de onderstaande koppeling of lees meer in de gebruikershandleiding van uw auto.

Fileparkeervak verlaten met Park Assist Pilot

Let op

Menu-opties en instellingen kunnen verschillen afhankelijk van de softwareversie en taalinstellingen.

Let op

Park Assist Pilot is een aanvullend hulpmiddel dat niet in alle situaties werkt. Als bestuurder bent u er altijd verantwoordelijk voor om:

  • goed op de omgeving rond de auto te letten.
  • de instructies op het middendisplay op te volgen.
  • de juiste versnelling in te schakelen.
  • de snelheid te regelen en daarbij een veilige snelheid aan te houden.
  • te remmen en de auto tot stilstand te brengen.

Waarschuwing

De beschreven functie is een aanvullend hulpmiddel dat niet in alle situaties werkt.

Als bestuurder bent u er altijd verantwoordelijk voor dat u de auto op een veilige manier bestuurt en dat u zich aan de geldende verkeersregels en voorschriften houdt.

Zie voor meer gedetailleerde informatie de gebruikershandleiding bij uw auto.

Model/modeljaar

XC90 en XC90 Twin Engine van modeljaar 2016 en later

S90, V90 en V90 Cross Country van modeljaar 2017 en later

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine en S90 Twin Engine van modeljaar 2018 en later

V60, V60 Twin Engine en V60 Cross Country van modeljaar 2019 en later

S60 en S60 Twin Engine van modeljaar 2020 en later

Het modellenaanbod kan per markt verschillen.


Dit artikel is van toepassing op

Model/modeljaar

XC90 en XC90 Twin Engine van modeljaar 2016 en later

S90, V90 en V90 Cross Country van modeljaar 2017 en later

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine en S90 Twin Engine van modeljaar 2018 en later

V60, V60 Twin Engine en V60 Cross Country van modeljaar 2019 en later

S60 en S60 Twin Engine van modeljaar 2020 en later

Het modellenaanbod kan per markt verschillen.


Was dit nuttig?