Handige informatie

Sleutelblad van de transpondersleutel en de batterij vervangen

Bijgewerkt 1/21/2020

Sleutelblad van de transpondersleutel en de batterij vervangen

De transpondersleutel bevat een afneembaar sleutelblad dat u onder meer kunt gebruiken om het linker voorportier te ontgrendelen als de batterij van de transpondersleutel bijna of helemaal leeg is. U kunt de batterij van de transpondersleutel zelf vervangen.

Transpondersleutel

De transpondersleutel bevat een afneembaar sleutelblad dat u onder meer kunt gebruiken om het linker voorportier te ontgrendelen. Bijvoorbeeld als de batterij van de transpondersleutel bijna of helemaal leeg is. Het sleutelblad is ook te gebruiken voor het activeren en deactiveren van het mechanische kinderslot op de achterportieren. Hieronder vindt u een video en instructies die beschrijven hoe u het sleutelblad verwijdert en de batterij in de transpondersleutel vervangt.

Sleutelblad van de transpondersleutel en batterij vervangen

Afneembaar sleutelblad

Volg de onderstaande stappen om het sleutelblad uit de transpondersleutel te verwijderen en terug te plaatsen:

Sleutelblad verwijderen uit de transpondersleutel

Houd de transpondersleutel zo vast dat de kant met het Volvo-logo omhoogwijst en de sleutelring naar u toe wijst.

Duw de knop bij de sleutelring in de onderhoek naar rechts.

Duw de afdekking aan de bovenzijde voorzichtig omlaag en van de sleutelring af.

De afdekking komt los en is van de transpondersleutel te nemen.

Neem het sleutelblad uit de uitsparing in de transpondersleutel.

U kunt het sleutelblad vervolgens gebruiken.

Sleutelblad terugplaatsen in de transpondersleutel

Plaats het sleutelblad terug in de daarvoor bestemde uitsparing in de transpondersleutel.

Plaats de afdekking weer op de transpondersleutel door de afdekking voorzichtig omlaag en in de richting van de sleutelring te duwen.

Het klikgeluid geeft aan dat de afdekking vastzit.

Batterij van transpondersleutel vervangen

Om de batterij van de transpondersleutel te vervangen, loop de onderstaande stappen door:

Houd de transpondersleutel zo vast dat de kant met het Volvo-logo omhoogwijst en de sleutelring naar u toe wijst.

Duw de knop bij de sleutelring in de onderhoek naar rechts.

Duw de afdekking aan de bovenzijde voorzichtig omlaag en van de sleutelring af.

De afdekking komt los en is van de transpondersleutel te nemen.

Duw de knop bij de uitsparing voor het sleutelblad in de richting van de sleutelring en duw daarna de afdekking aan de achterzijde naar buiten zodat deze loskomt en te verwijderen is.

Keer de transpondersleutel om.

Gebruik bijvoorbeeld een schroevendraaier om het batterijdeksel linksom te draaien totdat het pijlsymbool naar OPEN wijst.

Til het batterijdeksel er voorzichtig af.

Verwijder de batterij voorzichtig.

Plaats een nieuwe batterij met de (+-zijde) omhoog. Raak de batterijcontacten van de transpondersleutel niet met uw vingers aan.

Plaats het batterijdeksel terug over de batterij en draai het deksel zo dat het pijlsymbool in de richting van CLOSE wijst.

Plaats de achterste afdekking van de transpondersleutel terug door deze voorzichtig vast te drukken en in de richting van de sleutelring te duwen totdat een klikgeluid aangeeft dat de afdekking vastzit.

Keer de transpondersleutel om en plaats de voorste afdekking van de transpondersleutel terug door deze voorzichtig vast te drukken en in de richting van de sleutelring te duwen totdat een klikgeluid aangeeft dat de afdekking vastzit.

Waarschuwing

Controleer of de batterij correct geplaatst is met de + en - aan de juiste kant. Haal als de transpondersleutel langere tijd niet zal wordt gebruikt de batterij eruit om batterijlekkage en beschadiging te voorkomen. Beschadigde of lekkende batterijen kunnen bij contact met de huid een bijtend effect hebben en letsel veroorzaken. Draag daarom handschoenen bij het werken met beschadigde batterijen.

  • Houd batterijen buiten bereik van kinderen.
  • Laat de batterijen niet ergens liggen. Ze kunnen namelijk door kinderen of huisdieren worden ingeslikt.
  • Batterijen mogen niet uit elkaar worden gehaald, worden kortgesloten of in open vuur worden gegooid.
  • Probeer niet-oplaadbare batterijen niet op te laden. Dit kan tot een explosie leiden.

Vóór het gebruik moet de transpondersleutel worden gecontroleerd op beschadigingen. Bij beschadiging, bijvoorbeeld als het batterijklepje niet goed kan worden afgesloten, mag het product niet worden gebruikt. Houd defecte producten buiten bereik van kinderen.

Let op

We adviseren u om de gebruikershandleiding van uw automodel door te nemen voor meer informatie en eventuele belangrijke waarschuwingen.

Model/modeljaar

XC90 en XC90 Twin Engine van modeljaar 2016 en later

S90, V90 en V90 Cross Country van modeljaar 2017 en later

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine en S90 Twin Engine van modeljaar 2018 en later

V60, V60 Twin Engine en V60 Cross Country van modeljaar 2019 en later

S60 en S60 Twin Engine van modeljaar 2020 en later

Het modellenaanbod kan per markt verschillen.


Dit artikel is van toepassing op

Model/modeljaar

XC90 en XC90 Twin Engine van modeljaar 2016 en later

S90, V90 en V90 Cross Country van modeljaar 2017 en later

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine en S90 Twin Engine van modeljaar 2018 en later

V60, V60 Twin Engine en V60 Cross Country van modeljaar 2019 en later

S60 en S60 Twin Engine van modeljaar 2020 en later

Het modellenaanbod kan per markt verschillen.


Was dit nuttig?