Privacy

Kennisgeving – Camerabewaking

Bijgewerkt 11/25/2019

Kennisgeving – Camerabewaking

Verwerkingsverantwoordelijke

Volvo Car Corporation, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556074-3089 en met het adres Assar Gabrielssons Väg, 405 31, Göteborg, Zweden, hierna te noemen "VCC", "wij", "ons" en "onze", zal uw persoonsgegevens, zoals hierna omschreven verwerken.

Doel en rechtsgrond voor verwerking

Wij mogen beelden van u, die zijn vastgelegd door de bewakingscamera's in onze vestigingen, verzamelen of anderszins verwerken. Doel van het verzamelen en verder verwerken van uw persoonsgegevens is het beschermen van onze eigendom en de veiligheid van onze medewerkers. De rechtsgrond voor de verwerking door ons van uw persoonsgegevens is dat verwerking noodzakelijk is ten behoeve van ons rechtmatig belang. Filmbeelden worden door ons uitsluitend geïndexeerd aan de hand van de dag en het tijdstip waarop ze zijn vastgelegd.

Openbaarmaking

Uw persoonsgegevens kunnen aan de politie kenbaar worden gemaakt in situaties waarin wij reden hebben om aan te nemen dat er een misdrijf is gepleegd en wij of de politie veronderstellen dat de filmbeelden waarop u wordt weergegeven informatie bevatten die kan dienen voor nader onderzoek van het vermoedelijke misdrijf.

Bewaartijd

Wij bewaren de filmbeelden gedurende maximaal 30 dagen vanaf de opnamedatum, tenzij wij reden hebben om aan te nemen dat er een misdrijf is gepleegd. In dat geval worden de filmbeelden opgeslagen en anderszins verwerkt voor zolang als dat voor het onderzoek vereist is.

Uw rechten en contactgegevens

Wij maken u erop attent dat sommige van ondergenoemde rechten – de rechten die u als betrokkene hebt onder de Algemene verordening gegevensbescherming (EU 2016/679) – met betrekking tot de vastgelegde filmbeelden moeilijk uit te oefenen zijn. Het is bijvoorbeeld lastig om persoonsgegevens te corrigeren als zij bestaan uit louter vastlegging van werkelijke gebeurtenissen. Houd dit alstublieft in gedachten bij het doorlezen van onderstaande lijst.

U hebt het recht een kopie op te vragen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Als u een kopie wilt ontvangen van sommige of al uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via www.volvocars.com/subject-rights-request. Geef in het vrije tekstveld duidelijk aan dat u geïnteresseerd bent in camerabewakingsgegevens en verstrek daarbij alle gegevens die voor ons van belang zijn om u te kunnen identificeren.

Aarzel niet ons te verzoeken informatie te corrigeren of te verwijderen die naar uw mening onjuist is. Ook hebt u het recht om, onder bepaalde omstandigheden, uw persoonsgegevens te laten wissen en de verwerking van uw persoonsgegevens door ons te laten beperken. Bovendien hebt u het recht bezwaar te maken tegen verwerking door ons van uw persoonsgegevens. Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens in strijd met wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming verwerken, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Voor meer informatie over uw rechten in samenhang met verwerking door ons van uw persoonsgegevens, en de contactgegevens voor nadere informatie en klachten, evenals de contactgegevens van onze Functionaris voor Gegevensbescherming, zie https://www.volvocars.com/intl/footer/privacy.


Dit artikel is van toepassing op


Was dit nuttig?