Privacy

Kennisgeving – Connected Safety

Bijgewerkt 11/25/2019

Kennisgeving – Connected Safety

Om in staat te zijn u de volledige functionaliteit te leveren in samenhang met de service Connected Safety, moet Volvo Car Corporation ("Volvo", "we/wij", "ons") bepaalde gegevens verwerken.

1. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt in verband met Connected Safety is Volvo Car Corporation, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556074-3089 en met het adres Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Gotenburg, Zweden.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Doel van de verwerking van persoonsgegevens is Volvo in staat te stellen om u de service Connected Safety te bieden met alarmmeldingen bij lage wegfrictie (gladheid) en alarminformatie gevarenlampje. Deze informatie wordt via internet gedeeld door uw eigen auto, Volvo Cars en andere voertuigfabrikanten, en zal ook door Volvo Cars worden gebruikt ter verbetering van actieve veiligheidssystemen zoals Pilot Assist, verkeersbordgegevens, enz. De gecombineerde gegevens zullen de kwaliteit van de service Connected Safety verbeteren.

De rechtsgrond voor deze verwerking is dat deze noodzakelijk is voor de tenuitvoerlegging van de tussen u en ons aangegane overeenkomst voor Connected Safety. De rechtsgrond voor deze verwerking is mede dat deze noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen zoals hierboven beschreven.

3. Gegevenscategorieën

3.1 Positie van de auto

Dit wordt gebruikt om andere auto's te informeren over de plaats waar zich een alarm heeft voorgedaan. Ook is dit nodig om u alarmmeldingen te kunnen laten ontvangen.

3.2 Tijd

Bij een alarmmelding wordt een tijdsaanduiding gegeven.

3.3 Alarmtype

Berekende wegfrictie of handmatig toegevoegd gevarenlampje zullen worden gekoppeld aan de positie van de auto. Voor de nabije toekomst staan er meer alarmtypen op de planning.

3.4 Voertuigidentificatienummer (VIN)

Als uw auto zich bij het optreden van het alarm in hetzelfde weggebied bevindt, gebruiken wij het VIN om uw auto te identificeren en op die manier de positie van uw auto te bepalen. Op die manier kunnen wij een alarmmelding naar uw auto sturen als dat relevant is.

4. Gegevensuitwisseling

Het type waarschuwing en de voertuigpositie worden via internet gedeeld met andere auto's van Volvo en auto's van andere voertuigfabrikanten die de risicolocatie naderen. Met lokale verkeersdiensten worden uitsluitend verzamelde geanonimiseerde gegevens over de wrijving van het wegdek gedeeld, waarmee wordt bijgedragen aan het beoordelen en verbeteren van de wegkwaliteit. De persoonsgegevens worden nooit overgedragen buiten de EU/EER.

5. Rechtsgrond

Volvo zal bovengenoemde persoonsgegevens verwerken om de service Connected Safety aan u te kunnen verlenen.

6. Gegevens opslaan en wissen

Alle persoonsgegevens met betrekking tot deze service zullen maximaal één week na de verzameling ervan worden verwijderd.

7. Overig

Verdere informatie over de verwerking door Volvo van uw persoonsgegevens (inclusief contactinformatie richting Volvo en Volvo's functionaris voor gegevensbescherming, informatie omtrent uw rechten en de veiligheidsmaatregelen genomen opdat uw gegevens beschermd blijven) is te vinden in het Volvo Car Group Privacybeleid inzake klanten dat u hier kunt inzien.


Dit artikel is van toepassing op


Was dit nuttig?