Privacy

Kennisgeving – Spraakberichten

Bijgewerkt 11/25/2019

Kennisgeving – Spraakberichten

Om in staat te zijn u de volledige functionaliteit te leveren in samenhang met uw spraak-naar-sms-berichten moet Volvo Car Corporation ("Volvo", "wij") bepaalde gegevens verwerken.

1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verwerkingsverantwoordelijke voor alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt in verband met spraakberichten is Volvo Car Corporation, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556074-3089 en met het adres Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Gotenburg, Zweden.

2. Doeleinde van gegevensverwerking

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is Volvo in staat te stellen u de service voor spraakberichten te bieden, waarbij wij spraakherkenning gebruiken om uw spraak om te zetten naar tekst. Volvo maakt gebruik van een externe dienstverlener voor de uitvoering van de spraakherkenning en daarnaast voor het verbeteren van de service van de dienstverlener.

3. Gegevenscategorieën

3.1 Opgenomen spraakgegevens

Een opgenomen spraakweergave van het bericht dat moet worden omgezet naar tekst wordt vanuit de auto naar de cloud verzonden.

3.2 Voertuigidentificatienummer (VIN)

Het VIN wordt gebruikt om te controleren of uw auto een abonnement heeft voor deze service.

3.3 Tekstbericht

Het tekstbericht dat is aangemaakt door de externe dienstverlener wordt opgeslagen in de cloud en teruggestuurd en opgeslagen in uw auto. Het tekstbericht kan worden verzonden als sms-bericht.

4. Gegevensuitwisseling

De opgenomen spraakgegevens worden via internet gedeeld met de cloudservice van Volvo en doorgestuurd naar de externe dienstverlener. Uw voertuigidentificatienummer zal alleen worden gedeeld tussen de auto en de Volvo-cloud. Het tekstbericht wordt gedeeld tussen de externe dienstverlener en uw auto.

5. Rechtsgrond

Volvo is de verwerkingsverantwoordelijke voor de bovengenoemde gegevens, terwijl de externe dienstverlener de opgenomen spraakgegevens omzet naar een tekst. De bovengenoemde gegevens worden verwerkt omdat die verwerking noodzakelijk is om Volvo in staat te stellen om spraakberichten te leveren.

6. Gegevens opslaan en wissen

Het voertuigidentificatienummer zal worden opgeslagen in de cloud van Volvo zolang het abonnement actief is. Als het abonnement niet meer actief is, wordt het VIN na 90 dagen verwijderd tenzij de plaatselijke wetgeving dit niet toestaat. De externe dienstverlener slaat de geregistreerde spraakgegevens samen met het tekstbericht gedurende 90 dagen op.

7. Overig

Verdere informatie over de verwerking door Volvo van uw persoonsgegevens (inclusief contactinformatie richting Volvo en Volvo's functionaris voor gegevensbescherming, informatie omtrent uw rechten en de veiligheidsmaatregelen genomen opdat uw gegevens beschermd blijven) is te vinden in het Volvo Car Group Privacybeleid inzake klanten.


Dit artikel is van toepassing op


Was dit nuttig?