Privacy

Privacyverklaring – Volvo ID

Privacyverklaring – Volvo ID

Laatste aanpassing: 27 januari 2021

Dit document beschrijft hoe Volvo Cars (zoals hieronder gedefinieerd) uw persoonsgegevens verwerkt wanneer u een Volvo ID aanmaakt en deze gebruikt om toegang te krijgen tot de services van het Volvo Cars digitale ecosysteem (hierna "Volvo ID").

Hieronder vindt u:

 1. Wie er verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 2. Welke persoonsgegevens wij verwerken en waarom;
 3. Hoelang wij uw gegevens bewaren;
 4. Met wie wij uw persoonsgegevens delen;
 5. Welke rechten u hebt met betrekking tot onze gegevensverwerking;
 6. Hoe u contact met ons kunt opnemen.

1. Wie wij zijn

De organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met het aanmaken en gebruiken van uw Volvo ID is Volvo Car Corporation, gevestigd te Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Gotenburg, Zweden, met bedrijfsregistratienummer 556074-3089, hierna "Volvo Cars", "we/wij", of "ons".

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarom

Voor het aanmaken en gebruiken van uw Volvo ID, om toegang te krijgen tot services in het Volvo Cars digitale ecosysteem, worden de volgende categorieën persoonsgegevens verwerkt:

We verzamelen uw identificatoren (zoals uw voornaam en achternaam, telefoonnummer, voorkeurstaal, land, e-mailadres en wachtwoord) om een account bij ons aan te maken, geven u toegang tot de Volvo On Call services of andere services waarvoor een Volvo ID nodig is en om met u over uw Volvo ID te communiceren. De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is het uitvoeren van de overeenkomst die u met Volvo Cars hebt gesloten ((Art. 6.1.b) AVG).

Om u een overzicht te geven van uw Volvo ID en de daaraan gekoppelde services in het Volvo ID Portal verwerken we uw Volvo ID, auto-informatie (VIN, autogegevens) en services die verband houden met uw Volvo ID (dit zou bijvoorbeeld uw Volvo On Call-abonnement kunnen zijn). De rechtsgrond voor deze verwerking is het gerechtvaardigde belang ((Art. 6.1.f) AVG) om alle auto's en services die gerelateerd zijn aan uw Volvo ID in kaart te brengen.

Ook verwerken we uw persoonsgegevens voor het oplossen van storingen, in verband met de aanmaak of het gebruik van uw Volvo ID, om de betrouwbaarheid van ons product te verbeteren. We maken dan gebruik van een deel van uw Volvo ID (gebruikersnaam en gebruikers-ID). De rechtsgrond hiervoor is ons gerechtvaardigd belang ((Art. 6.1.f) AVG) om voor u een stabiel en betrouwbaar product te waarborgen.

3. Hoelang bewaren wij uw gegevens

We bewaren uw persoonsgegevens zolang als u een geregistreerde Volvo ID hebt. Indien u uw Volvo ID verwijdert (wat u kunt doen via de Volvo ID Portal) wordt de Volvo ID samen met gerelateerde gegevens dertig (30) dagen na uw verwijderingsverzoek verwijderd.

4. Met wie delen wij uw persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens met derden, ingedeeld in de hierna genoemde categorieën, indien zij de gegevens nodig hebben:

 • Onze verwerkers die onze activiteit in het algemeen ondersteunen, zoals aanbieders van IT-oplossingen;
 • Onze verwerkers die levering van de Volvo ID-service ondersteunen; deze zijn contractueel beperkt in hun mogelijkheden om uw persoonsgegevens te gebruiken voor een ander doel dan het voor ons leveren van diensten in overeenstemming met alle geldende overeenkomsten inzake gegevensverwerking:
  • Ping Identity Corporation (Europese Unie) – levert diensten voor het aanmaken van accounts en authenticatie
  • SendGrid (Verenigde Staten, onder de Standaardcontractbepalingen) – verspreiding van e-mails
  • Lekab (Europese Unie) – verspreiding van sms-berichten
  • Splunk (Europese Unie) – probleemoplossing
  • Amazon Web Services Ireland Limited en diens subverwerkers (Europese Unie) – datahosting
  • Ericsson AB (Europese Unie) – datahosting

5. Uw rechten met betrekking tot de gegevens die wij verwerken

U hebt specifieke rechten die aan u worden toegekend door de Algemene verordening gegevensbescherming met betrekking tot de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken. U kunt uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen onze verwerking van uw gegevens, inzage krijgen in de gegevens die we over uw bewaren, vragen om rectificatie of beperking van de verwerking van uw gegevens, verzoeken om uw gegevens naar een andere organisatie over te dragen, verzoeken om uw gegevens te verwijderen, en ten slotte kunt u een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Details over uw rechten – wat houden ze in, wanneer en hoe kunt u ze uitoefenen - zijn te vinden in ons Privacybeleid inzake klanten.

6. Contactgegevens

Om uw rechten uit te oefenen verzoeken wij u gebruik te maken van het speciale webformulier zoals genoemd in het Privacybeleid inzake klanten. Indien u andere vragen hebt over de bescherming van persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactdetails:

Volvo Car Corporation

Postadres: Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Gotenburg, Zweden

E-mailadres: globdpo[at]volvocars[.]com

7. Wijzigingen in onze Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om onze privacypraktijken, naar ons goeddunken en op elk gewenst moment, te wijzigen en te updaten, en om wijzigingen in onze privacyverklaring door te voeren. Daarom adviseren wij u om de privacyverklaring regelmatig in te zien. Deze privacyverklaring is actueel vanaf de datum die bovenaan het document staat weergegeven. Wij behandelen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de privacyverklaring waaronder ze zijn verzameld, tenzij we uw toestemming hebben ze anders te behandelen.


Dit artikel is van toepassing op


Was dit nuttig?