Privacy

Privacyverklaring – Volvo On Call

Privacyverklaring – Volvo On Call

Om in staat te zijn u de volledige functionaliteit in samenhang met uw service Volvo On Call te leveren, moet Volvo Car Corporation ("Volvo", "wij") bepaalde gegevens verwerken, met inbegrip van persoonsgegevens.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verwerkingsverantwoordelijke voor alle persoonsgegevens die in samenhang met Volvo On Call worden verzameld en verwerkt, is Volvo Car Corporation, 405 31 Göteborg, Zweden.

DOEL VAN GEGEVENSVERWERKING

Het doel van de gegevensverwerking is Volvo in staat te stellen u de service Volvo On Call aan te bieden, evenals verbeterde versies van genoemde service.

GEGEVENSCATEGORIEËN

Persoonsgegevens

Voor het aanbieden van de service Volvo On Call is een Volvo ID vereist. Informatie over de gegevensverwerking met betrekking tot Volvo ID is te vinden in de Voorwaarden voor services. De door Volvo ID verstrekte persoonsgegevens zijn uw naam en e-mailadres. Volvo gebruikt deze gegevens om u te kunnen identificeren en om uw persoonlijke instellingen te kunnen opslaan die vereist zijn voor de service Volvo On Call. Naast de Volvo ID is een persoonlijk telefoonnummer vereist. Volvo On Call gebruikt het telefoonnummer om u informatie via sms te kunnen sturen.

Autogegevens

Volvo On Call levert een functionaliteit waarmee de status van uw auto kan worden bekeken en uw auto op afstand kan worden bediend. Hiertoe worden telkens wanneer de sleutel uit de auto wordt genomen de volgende gegevens van uw auto verzameld. Sommige van de hieronder opgesomde autogegevens worden ook als persoonsgegevens beschouwd.

 • Positie van de auto
 • Gegevens betreffende brandstofniveau
 • Gemiddeld verbruik tijdens de laatste rit
 • Gemiddelde snelheid tijdens de laatste rit
 • Kilometerteller
 • Dagteller
 • Remvloeistofpeil
 • Defecte lampjes
 • Ruitensproeiervloeistofpeil
 • Bandenspanning
 • Status portiervergrendeling
 • Status motorontsteking
 • Standverwarming
 • Status hybridebatterij
 • Rittenlogboek
 • Andere indicatoren autostatus

RECHTSGROND

Volvo zal de boven opgesomde gegevens verwerken in de mate waarin een dergelijke verwerking noodzakelijk is om de service Volvo On Call te kunnen leveren, een en ander conform de voorwaarden die tussen u en Volvo van toepassing zijn. U kunt alleen gebruikmaken van de service als u ons toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

GEGEVENS OPSLAAN EN WISSEN

Abonnement

Wanneer uw Volvo On Call-abonnement afloopt, worden de daarmee verband houdende gegevens, met inbegrip van uw persoonsgegevens, na 90 dagen gewist. Voor informatie over de manier waarop er bij beëindiging van uw overeenkomst wordt omgegaan met informatie gekoppeld aan uw Volvo ID, verwijzen wij u naar de Voorwaarden voor services.

Verandering van eigendom

Wanneer in Volvo On Call een verandering van eigendom wordt aangemeld, worden alle gegevens, inclusief persoonsgegevens, met betrekking tot de voorgaande eigenaar permanent gewist. Een verandering van eigendom kan worden aangemeld bij een Volvo-dealer of in de app Volvo On Call.

Rittenlogboek

Als het rittenlogboek is geactiveerd in de service Volvo On Call, worden de gegevens met betrekking tot de ritten gedurende maximaal 500 dagen opgeslagen in de Volvo-cloud en vervolgens gewist. Als u een hybride/Twin Engine-model hebt, worden ook gegevens van de route opgeslagen. Het rittenlogboek voor benzine- en dieselauto's bevat alleen de start- en eindposities van de ritten. Als u de service Rittenlogboek deactiveert, worden er geen gegevens over uw ritten verzameld en worden eventuele verzamelde gegevens gewist.

Derde partij

Volvo deelt nooit gegevens met derden zonder toestemming van de klant.

Overig

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Volvo (inclusief contactinformatie voor Volvo en Volvo's functionaris voor gegevensbescherming, informatie omtrent uw rechten en de veiligheidsmaatregelen genomen opdat uw gegevens beschermd blijven) is te vinden in ons Privacybeleid inzake klanten.


Dit artikel is van toepassing op


Was dit nuttig?