Privacy

Privacyverklaring– Volvo On Call-app

Privacyverklaring– Volvo On Call-app

Laatste aanpassing: 27 januari 2021

Dit document beschrijft hoe Volvo Cars (zoals hieronder gedefinieerd) uw persoonsgegevens verwerkt wanneer u gebruikmaakt van de Volvo On Call service via een mobiele applicatie (hierna "Volvo On Call-app") waarmee u verbonden blijft met uw Volvo auto (Volvo On Call-app samen met de daardoor geleverde services, de "Volvo On Call services").

Hieronder vindt u:

 1. Wie er verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 2. Welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom en hoelang we ze bewaren;
 3. Met wie wij uw persoonsgegevens delen;
 4. Welke rechten u hebt met betrekking tot onze gegevensverwerking;
 5. Hoe u contact met ons kunt opnemen.

1. Wie wij zijn

De organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met de Volvo On Call-app in de Europese Economische Ruimte is Volvo Car Corporation, gevestigd te Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Gotenburg, Zweden, met bedrijfsregistratienummer 556074-3089, hierna "Volvo Cars", "we/wij", of "ons".

2. Welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom en hoelang we ze bewaren

Het gebruik van de Volvo On Call-app en verbonden services die in de Volvo on Call-app beschikbaar zijn omvat verwerking van de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 1. Om uw auto te verbinden met de Volvo On Call-app en uzelf als een gebruiker te identificeren, moet u inloggen met een actieve Volvo ID. Lees voor meer informatie de Privacyverklaring inzake Volvo ID.
 2. Om de Volvo On Call-app in het algemeen te gebruiken: we verzamelen identificatoren (zoals uw voornaam en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, voertuigidentificatienummer ("VIN"), unique device identifier en token voor pushberichten) en koopgeschiedenis (eigendomsperiode, uw eventuele lopende abonnementsservices, en het model en jaar van uw auto en de betreffende specificaties van de auto). We gebruiken deze informatie om u de Volvo On Call-services te leveren, zoals de mogelijkheid uw auto op afstand te bedienen (bijv. preconditioning, portieren ontgrendelen/vergrendelen, de motor op afstand starten/stoppen, huidige buitentemperatuur, ontvangen van diefstalalarmmeldingen), de status van uw auto te bekijken (bijv. brandstofniveau, ruitensproeiervloeistofniveau, remvloeistofniveau, vergrendelingsstatus van portieren, bandenspanning of onderhoudswaarschuwingen, status van hybride-accu, of andere statusindicatoren van de auto). We gebruiken deze informatie ook om in de Volvo On Call-app pushberichten te sturen die u herinneren aan toekomstig onderhoud en service aan uw auto. Bij hybride- en volledig elektrische auto's bewaren we oplaadlocaties om het opladen gemakkelijk te kunnen inplannen. We verzamelen locatiegegevens van uw auto en de locatie van uw mobiele apparaat zodat u in de Volvo On Call-app de kaartfunctionaliteiten kunt gebruiken. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is het uitvoeren van een contract ((Art. 6.1.b) AVG) waarin u partij bent. Als u ons via uw mobiele instellingen toegang geeft tot uw locatiegegevens, kalenders en contacten, verwerken we deze gegevens om u een gemakkelijke manier te bieden om de locatie van een point of interest vanuit uw telefoon naar de auto te sturen op basis van uw contactenlijst, agenda-activiteiten of zoekresultaten. De rechtsgrond voor deze verwerking is uw toestemming (Art 6.1.(a) AVG). Wanneer uw Volvo On Call-abonnement afloopt, worden de daarmee verband houdende gegevens, met inbegrip van uw persoonsgegevens, na negentig (90) dagen gewist. Houd er rekening mee dat het Volvo On Call-abonnement de auto volgt, dus als de auto een andere eigenaar krijgt, bent u als verkoper ervoor verantwoordelijk om u auto van de app te ontkoppelen en uw gegevens te laten verwijderen. Volg deze link voor instructies. Wanneer in Volvo On Call een verandering van eigendom van een auto wordt aangemeld, worden alle gegevens, inclusief persoonsgegevens, met betrekking tot de voorgaande eigenaar permanent gewist.
 3. Wanneer u ons verzoekt een persoonlijk rijlogboek aan te maken: we verzamelen uw identificatoren (zoals uw voornaam en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en VIN) en verzamelen via de telematica van uw auto automatisch de locatie-informatie (zoals de fysieke locatie of de verplaatsing van uw auto). We gebruiken deze informatie voor het activeren van uw rijlogboek dat uw posities bij ritten (bij start en stop of doorlopend, afhankelijk van het type auto), de kilometerstand, het brandstofverbruik en soortgelijke auto-informatie bijhoudt. We verwerken deze gegevens op basis van uw toestemming (Art. 6.1.(a) AVG). Als u het rijlogboek in Volvo On Call hebt geactiveerd, blijft de informatie met betrekking tot ritten doorgaans gedurende 100 dagen bewaard. Bij speciale campagnes, bijvoorbeeld met betrekking tot de vergoeding van elektriciteit, bewaren we uw gegevens tot maximaal 500 dagen. In geval van benzine- en dieselauto's bevat het rijlogboek uitsluitend de start- en eindposities van de ritten. Hebt u echter een hybride/Twin Engine-model, dan bevat het rijlogboek ook informatie over uw routes. Als u het rijlogboek deactiveert, stoppen we met het verzamelen van informatie over uw ritten.
 4. Via de Volvo On Call-app kunt u dealer-services boeken:
  1. Digitale Serviceboeking: We verzamelen uw identificatoren (zoals uw voornaam en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres) die worden verwerkt en doorgegeven aan de partij die de door u aangevraagde service uitvoert, zoals een servicelocatie of reparatiewerkplaats, spuiterij, revisiespecialist of logistieke dienstverlener op het gebied van voertuigen. Deze informatie wordt gebruikt om contact met u op te nemen inzake de geboekte service of als direct gevolg van het gebruik van de dienst, zoals voor het verzenden van bevestigingen en kennisgevingen. Wij verwerken deze gegevens voor het uitvoeren van de door u gedane boeking (d.w.z. onze rechtsgrond voor deze verwerking is uw contract met ons (Art. 6.1. b) AVG). Autogerelateerde gegevens zoals voertuig-ID, kenteken, diagnostische foutcodes, waarschuwingen, kilometerstand, vloeistofniveaus, evenals uw eigen omschrijving van het doel van de boeking (indien van toepassing) zullen worden verwerkt en verstrekt aan de partij die de service verleent, zoals een servicelocatie of reparatiewerkplaats, spuiterij, revisiespecialist of logistieke dienstverlener op het gebied van voertuigen. Deze gegevens worden gebruikt om de vereiste service te beoordelen. De rechtsgrond voor deze verwerking is uw contract met ons (Art. 6.1. b) AVG) voor het boeken van de service. Boekingsgegevens (tijdstip en locatie van de desbetreffende afspraak, gebruikt contactkanaal, status en inhoud van de boeking) kunnen worden opgeslagen in systeemlogbestanden voor het oplossen van eventueel in het systeem optredende storingen. De boekingsgegevens worden tevens verwerkt voor analyse en beoordeling van de service. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang (Art. 6.1.(f) AVG) bij het uitvoeren van deze activiteiten. Wanneer u gebruik maakt van de digitale serviceboeking, gebruiken wij Google Analytics (in beperkte modus) om het gedrag van de gebruiker beter te begrijpen en het gebruiksgemak te verbeteren. Hierbij verwerken wij online identificatoren, met inbegrip van cookie-identificatoren, internetprotocoladressen en toestel-identificatoren; klanten-identificatoren. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang (Art. 6.1.(f) AVG) bij het meten van het gebruik en het gedrag van onze app. We bewaren uw servicegerelateerde persoonsgegevens maximaal twee (2 jaar) vanaf de laatste keer dat u gebruik hebt gemaakt van de service. Daarnaast archiveren we omwille van statistische doeleinden gepseudonimiseerde boekingsgegevens vijf (5) jaar in systeemlogbestanden.
  2. Volvo Valet-service: Om u de Volvo Valet-service te leveren, waaronder het plannen van een proefrit en/of een serviceafspraak, uw auto op te laten halen op een gekozen locatie met de optie de beschikking te krijgen over een leenauto, uw huidige geleasete auto te vervangen door een nieuwe, of een recent gekochte auto afgeleverd te krijgen, verwerken we uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring inzake Volvo Valet.
 5. Bij gebruik van de Car Sharing met gastfunctionaliteit die via de Volvo On Call-app beschikbaar is, verwerken we de volgende persoonsgegevens:
  • De Volvo ID van uw en van uw gast ten behoeve van identificatie en om uw persoonlijke instellingen te kunnen opslaan.
  • Het mobiele telefoonnummer om per sms uitnodigingen te verzenden naar gasten.
  • Autogegevens, kenteken en locatie van de auto zodat de gast de auto gemakkelijker kan vinden.
  • Status portiervergrendeling om de auto te ontgrendelen en vergrendelen en om er zeker van te zijn dat de auto na gebruik is vergrendeld.
  • Rijlogboekgegevens van ritten door gasten zijn beschikbaar voor zowel de gast als de Primaire bestuurder, de volledige gegevens van het rijlogboek zijn alleen voor de Primaire bestuurder beschikbaar.
  De rechtsgrond voor deze verwerking is uw contract met ons ((Art. 6.1. b) AVG) voor het gebruik van de Car Sharing-functionaliteit. We bewaren uw persoonsgegevens tot 90 dagen na beëindiging van uw Volvo On Call-abonnement, om voortzetting van de service mogelijk te maken in het geval u ervoor kiest het abonnement te vernieuwen.
 6. Wanneer u telefonisch, per e-mail of per chat via de Volvo On Call-app contact met ons opneemt, verwerken we uw persoonsidentificatoren (zoals uw voornaam en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, voertuigidentificatienummer ("VIN"), unique device identifier, en token voor pushberichten) evenals de gegevens die u verstrekt in verband met uw verzoek met als doel uw verzoek uit te voeren. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking zijn onze gerechtvaardigde belangen (Art. 6.1.(f) AVG) om u een gemakkelijke manier te bieden om contact met ons op te nemen. We bewaren uw persoonsgegevens zesendertig (36) maanden vanaf ontvangst van uw verzoek.
 7. Via de Volvo On Call-app ontvangt u marketing communicatie gerelateerd aan onze producten, indien u daarmee hebt ingestemd. Voor dit doel verwerken we uw identificatoren (zoals uw voornaam en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres), uw autospecificatie (zoals model, motor, VIN), Volvo ID-gegevens en apparaat-ID. De rechtsgrond hiervoor is uw toestemming (Art. 6.1.(a) AVG). We verwerkingen uw gegevens voor marketingdoeleinden totdat u hiervoor uw toestemming intrekt. Indien u uw toestemming intrekt, beperken we de verwerking van uw gegevens tot het bijhouden van een suppressielijst om te waarborgen dat uw u niet abusievelijk onze marketingcommunicatie toesturen.
 8. Indien u een abonnement hebt op Volvo On Call, wordt u in de gelegenheid gesteld om deze service te vernieuwen. Hiervoor verwerken we uw identificatoren (zoals uw voornaam en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en VIN). Het doel van de verwerking door ons is het beheren van en het toezien op uw aankoop (van aankoop tot aflevering) met inbegrip van eventueel noodzakelijke contacten met autoriteiten voor officiële meldingen, administratie van uw aanvraag betreffende gerelateerde services, follow-up met betrekking tot de levering en het melden van updates met betrekking tot de services die u hebt aangekocht. De rechtsgrond voor de verwerking door ons van uw persoonsgegevens is dat verwerking noodzakelijk is voor de tenuitvoerlegging van ons contract (Art. 6.1. (b) AVG) met u. Voor het verzamelen van uw betaalgegevens en het verwerken van uw betalingen maken wij gebruik van de dienstverlening van derden. Voor meer informatie over hun privacybeleid gebruikt u de link in paragraaf 3 hieronder. Wij zullen uw persoonsgegevens maximaal negentig (90) dagen bewaren nadat u bent gestopt met het gebruikmaken van de door u aangekochte Service. Daarnaast zullen wij de gegevens met betrekking tot uw aankoop maximaal tien (10) jaar bewaren om te voldoen aan de wetgeving ten aanzien van boekhouding en financiële verslaglegging.
 9. Ten behoeve van analytische doeleinden voor de Volvo On Call-app en Volvo On Call-services verwerken we uw apparaat-ID, het IP-adres van uw apparaat (direct na verzamelen geanonimiseerd) uw Volvo ID en verbindingsstatus van de auto. Wanneer u gebruik maakt van de Volvo On Call-app, gebruiken we tools van Google (in beperkte modus) om het gedrag van de gebruiker beter te begrijpen en het gebruiksgemak en de betrouwbaarheid van de app te verbeteren. Ook verwerken we uw persoonsgegevens om inzicht te krijgen in hoe Volvo On Call-services worden gebruikt u hoe uw ervaring met deze services kan worden verbeterd. De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang ((Art. 6.1.f) AVG) om het gebruiksgemak en de ervaringen met de Volvo On Call-app en Volvo On Call-services te verbeteren. Gegevens die voor analyse worden gebruikt, worden vanaf het moment van verzamelen veertien (14) maanden bewaard.
 10. Om een beter inzicht te krijgen in hoe we onze producten en diensten kunnen verbeteren en welke nieuwe we kunnen ontwikkelen, gebruiken we voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden een op data gebaseerde benadering en maken we gebruik van autogegevens (zoals VIN), productgegevens (zoals het gebruik van de Volvo On Call-app en de Volvo On Call-services), klantgegevens (zoals de Volvo ID) en verkoopgegevens (zoals de verkopende of serviceverlenende dealer) als koers voor ontwikkelingen voor producten en services. Voor de verwerking houden onze analytici en datawetenschappers zich bezig met analyse, modellering en onderzoek in allerlei vormen. De rechtsgrond voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang ((Art. 6.1.f) AVG). Waar dat mogelijk is, beperken we de analyses tot gegevens die zijn geanonimiseerd of waarbij gebruik wordt gemaakt van pseudoniemen. Deze verwerking behelst geen automatische besluitvorming met betrekking tot u, zoals bijvoorbeeld in de vorm van profilering. We bewaren deze gegevens tien (10) jaar.

3. Met wie wij uw persoonsgegevens delen

Wij delen uw persoonsgegevens met derden, ingedeeld in de hierna genoemde categorieën, indien zij de gegevens nodig hebben:

Verwerking door andere partijen (verwerkers)

Onze verwerkers die levering van de Volvo On Call-app ondersteunen; deze zijn contractueel beperkt in hun mogelijkheden om uw persoonsgegevens te gebruiken voor een ander doel dan het voor ons leveren van diensten in overeenstemming met alle geldende overeenkomsten inzake gegevensverwerking:

 • Wireless Car (Europese Unie) – leverancier van connectiviteitsdiensten
 • Amazon Web Services Ireland Limited en diens subverwerkers (Europese Unie) – datahosting
 • Microsoft Azure Cloud (Europese Unie) – datahosting
 • Ericsson AB (Europese Unie) – datahosting
 • Apple Push Notification Service (Europese Unie) – pushberichten
 • Branch Metrics Inc (Verenigde Staten, onder de Standaardcontractbepalingen) – pushberichten
 • Leanplum Inc. (Verenigde Staten, onder de Standaardcontractbepalingen) – leverancier van berichten via de Volvo On Call-app
 • SendGrid (Verenigde Staten, onder de Standaardcontractbepalingen) – verspreiding van e-mails
 • Google Ireland Limited en zijn subverwerkers (zie lijst met datacentra op https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html; ook gegevensoverdracht aan Google LLC, Verenigde Staten, onder de Standaardcontractbepalingen) – Google Analytics (in beperkte modus) wordt gebruikt om gebeurtenissen te volgen in de Volvo On Call-app, zoals kliks, locatie, paginaweergaves, enz. Dit stelt ons in staat om het product te optimaliseren en verbeteren. Firebase Crashlytics wordt gebruikt voor het analyseren van crashlogbestanden. Firebase Cloud Messaging wordt gebruikt voor pushberichten.
 • Salesforce UK Limited (Europese Unie) – chatfunctionaliteit en klantenondersteuning
 • Geselecteerde Volvo Car-dealers (Europese Unie) - voor digitale serviceboeking
 • SAP (Europese Unie) – afhandeling van abonnementsfacturering

Verwerking door andere leden van Volvo Car Group

 • In paragraaf 2.9 en 2.10 hierboven vermelde gegevens worden gedeeld met ons landelijke verkoopbedrijf in de Europese Economische Ruimte van de gegevens uit afkomstig zijn en wel voor de volgende doeleinden:
  • Beoordeling van dealerprestaties;
  • Klantenondersteuning;
  • Marketingsegmentatie;
  • Beoordeling van abonnementsverlengingen en heractiveringen;

Verwerking door andere derden (aparte verwerkingsverantwoordelijken)

We verwerken betalingen via derden die rechtstreeks betaalgegevens van uw verzamelen en deze niet met ons delen;

4. Welke rechten u hebt met betrekking tot onze gegevensverwerking

U hebt specifieke rechten die aan u worden toegekend door de Algemene verordening gegevensbescherming met betrekking tot de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken. U kunt uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen onze verwerking van uw gegevens, inzage krijgen in de gegevens die we over uw bewaren, vragen om rectificatie of beperking van de verwerking van uw gegevens, verzoeken om uw gegevens naar een andere organisatie over te dragen, verzoeken om uw gegevens te verwijderen, en ten slotte kunt u een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Details over uw rechten – wat houden ze in, wanneer en hoe kunt u ze uitoefenen - zijn te vinden in ons Privacybeleid inzake klanten.

5. Contactgegevens

Om uw rechten te doen gelden kunt u het speciale hierboven genoemde webformulier gebruiken. Indien u andere vragen hebt over de bescherming van persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactdetails:

Volvo Car Corporation

Postadres: Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Gotenburg, Zweden

E-mailadres: globdpo[at]volvocars[.]com

6. Wijzigingen in onze Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om onze privacypraktijken, naar ons goeddunken en op elk gewenst moment, te wijzigen en te updaten, en om wijzigingen in onze privacyverklaring door te voeren. Daarom adviseren wij u om de privacyverklaring regelmatig in te zien. Deze privacyverklaring is actueel vanaf de datum die bovenaan het document staat weergegeven. Wij behandelen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de privacyverklaring waaronder ze zijn verzameld, tenzij we uw toestemming hebben ze anders te behandelen.


Dit artikel is van toepassing op


Was dit nuttig?