Privacy

Volvo Valet van Volvo Cars – Privacyverklaring

Volvo Valet van Volvo Cars – Privacyverklaring

Volvo Valet is een service die wordt aangeboden aan klanten van Volvo Cars, om klanten in staat te stellen hun afspraak voor een testrit of onderhoud direct via de Volvo Valet-app of Volvo On Call-app te maken en hun auto te laten ophalen op een door hen gekozen locatie met de optie daarbij een leenauto in ontvangst te nemen, of om hun actuele leaseauto om te wisselen voor een nieuwe of een nieuw aangeschafte auto te laten afleveren (hierna ook aangeduid met "Volvo Valet").

Laatste aanpassing: 22 september 2020

Wie wij zijn

De verwerkingsverantwoordelijke voor alle persoonsgegevens die in samenhang met de Volvo Valet-service worden verzameld en verwerkt is Volvo Car Belgium NV, met hoofdkantoor aan de John Kennedylaan 25, 9000 Gent, België (hierna "Volvo Cars"), samen met de Volvo-dealer waarbij u de Volvo Valet-service aanvraagt (hierna "Volvo-dealer" of "dealer").

Verzamelde persoonsgegevens en doel van de verwerking

Het gebruik van de Volvo Valet-service omvat verwerking van de volgende categorieën persoonsgegevens:

 1. Bestuurders die de Volvo Valet-service verzorgen, evenals klanten die van de diensten gebruikmaken, moeten een account aanmaken. In dit geval verwerken wij: voor- en achternaam, contactgegevens (e-mail, telefoonnummers privé en werk), wachtwoord (gehasht). Dit wordt gedaan in de loop van de dienstverlening aan onze klanten, om bestuurder en klant te kunnen identificeren en communicatie met hen mogelijk te maken. We vragen bestuurders ook om een foto van zichzelf te uploaden, om de klant in staat te stellen de persoon te zien die zich bij de klant zal melden om diens voertuig mee te nemen.
  1. Als u klant bent van de Volvo Valet-service, is de rechtsgrond voor de gegevensverwerking het uitvoeren van een contract waarin u partij bent (art. 6.1.b) GDPR).
  2. Als u een bestuurder bent die een account aanmaakt met de app en in het kader van de Bridseye-app Volvo Valet-services verleent, is de rechtsgrond voor het verwerken van de gegevens het uitvoeren van het gebruikerscontract van de app dat u bent aangegaan met Volvo Cars (art. 6.1.b) GDPR). Als u bestuurder bent en diensten verleent in het kader van Volvo Valet indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst die u bent aangegaan met de desbetreffende Volvo-dealer als uw werkgever, is de rechtsgrond voor het verwerken van gegevens het uitvoeren van de arbeidsrelatie. Als u bestuurder bent en, ofwel diensten verleent in het kader van Volvo Valet die niet noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst die u bent aangegaan met de desbetreffende Volvo-dealer als uw werkgever, of als de desbetreffende dealer u heeft ingehuurd, is de rechtsgrond voor het verwerken van gegevens ons rechtmatig belang (art. 6.1.f) GDPR). Ons rechtmatig belang is dat wij het de bestuurder mogelijk willen maken de Volvo Valet-service via de app aan de klant leveren. Ons rechtmatig belang is ook dat wij het contact tussen bestuurder en klant willen verbeteren met behulp van de geüploade foto van de bestuurder.
 2. Na afronding van een Volvo Valet-service, bepalen wij de locatie van de bestuurder via diens smartphone. Dit om de geschatte duur van de serviceverlening te kunnen berekenen.
  1. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is het uitvoeren van het contract voor het app-gebruik, dat u bent aangegaan met Volvo Cars (art. 6.1.b) GDPR).
  2. Als u bestuurder bent en de Volvo Valet-service verleent indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst die u bent aangegaan met de desbetreffende Volvo-dealer als uw werkgever, is de rechtsgrond voor het verwerken van gegevens het uitvoeren van de arbeidsrelatie. Als u bestuurder bent en, ofwel diensten verleent in het kader van Volvo Valet die niet noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst die u bent aangegaan met de desbetreffende Volvo-dealer als uw werkgever, of als de desbetreffende dealer u heeft ingehuurd, is de rechtsgrond voor het verwerken van gegevens ons rechtmatig belang (art. 6.1.f) GDPR). Ons rechtmatig belang is dat we de aankomsttijden van de bestuurder willen berekenen. Wij willen de gegevens ook gebruiken om te bepalen welke bestuurders welke service kunnen uitvoeren.
 3. Indien een klant gebruik maakt van de Volvo Valet-service, verzamelen wij nadere gegevens over de klant:
  • De geschiedenis met betrekking tot de ophaal- en afleverservice voor die klant – zodat we weten welke diensten eerder werden geleverd;
  • Het rijbewijs van de klant – indien de klant gebruikmaakt van een leenvoertuig;
  • De verzekeringspas van de klant – Vereist indien de klant gebruikmaakt van een leenauto;
  • Kenteken en VIN-nummer van de klant – Nodig om het voertuig te identificeren;
  • Ophaaladres – Nodig om de service te kunnen leveren;
  • Eventuele aanvullende opmerkingen van de klant met betrekking tot het ophalen;
  • Eventuele aanvullende opmerkingen van de werkplaats;
  • Voertuig waarmee men een testrit zou willen maken (indien van toepassing);
  • Foto's van door de klant in te ruilen voertuig (indien van toepassing);
  • Afleveradres – Nodig om de service te kunnen leveren;
  • Eventuele aanvullende opmerkingen van de klant met betrekking tot het afleveren; en
  • IP-adres.
  De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is het uitvoeren van een contract waarin u partij bent (art. 6.1.b) GDPR).
 4. Wanneer wij aan klanten via de Volvo Valet-app pushberichten sturen met status-updates met betrekking tot de service, gebruiken we de volgende gegevenscategorieën om de verzonden berichten overzichtelijk te houden:
  • uniek identificatienummer van toestel;
  • Kenmerk voor pushberichten;
  • Titel pushbericht (kan namen bevatten van klanten, bestuurders, voertuigmerk/-model/-kleur);
  • Tekstblok van pushbericht (kan namen bevatten van klanten, bestuurders, voertuigmerk/-model/-kleur); en
  • IP-adres.
  1. Als u klant bent van de Volvo Valet-service, is de rechtsgrond voor de gegevensverwerking het uitvoeren van een contract waarin u partij bent (art. 6.1.b) GDPR).
  2. Als u bestuurder bent en er een pushbericht is verzonden dat uw naam bevat, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst die u bent aangegaan met de desbetreffende Volvo-dealer als uw werkgever, is de rechtsgrond voor het verwerken van gegevens het uitvoeren van de arbeidsrelatie. Als u bestuurder bent en er een pushbericht is verzonden dat uw naam bevat en, ofwel dit niet noodzakelijk is voor het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst die u bent aangegaan met de desbetreffende Volvo-dealer als uw werkgever, of de desbetreffende dealer u heeft ingehuurd, is de rechtsgrond voor het verwerken van de gegevens ons rechtmatig belang (art. 6.1.f) GDPR) om de klant zo nauwkeurig mogelijk te informeren over de actuele status van de service.
 5. Indien er na de dienstverlening feedback wordt achtergelaten, verzamelen wij de namen van klant en bestuurder, de waardering en opmerkingen van de klant. De rechtsgrond voor het verwerken van de gegevens is ons rechtmatig belang (art. 6.1.f) GDPR) om onze services voor de klant voortdurend te verbeteren. Voorts is het de keuze van de klant of hij/zij al of niet feedback wil geven.
 6. De kwaliteit van onze service is essentieel, en aangezien er bij vermeende schades aan voertuigen aansprakelijkheidskwesties kunnen ontstaan, behouden de wij foto's van de auto, samen met tijdsaanduiding en locatie. Dit in ons belang om onze rechten en belangen (en die van onze bij de service betrokken partners en bestuurders) te behartigen. De rechtsgrond voor het verwerken van de gegevens is ons rechtmatig belang (art. 6.1.f) GDPR) om in geval van schade zo eenvoudig mogelijk te kunnen achterhalen of de schade tijdens uitvoering van de service door chauffeurs werd veroorzaakt.
 7. Wanneer u ons een e-mail stuurt met een verzoek om hulp bij het gebruik van Volvo Valet of indien u andere vragen met betrekking tot ons Volvo Valet-aanbod hebt. In geval van een bestaande klantrelatie is de rechtsgrond voor gegevensverwerking het uitvoeren van een contract waarin u partij bent (art. 6.1.b) GDPR). In geval van een algemeen verzoek zonder klantrelatie, is de rechtsgrond voor het verwerken van de gegevens ons rechtmatig belang (art. 6.1.f) GDPR) om u een eenvoudige manier te bieden om contact met ons op te nemen.
 8. Wanneer u de Volvo Valet-app gebruikt, gebruiken wij Google Analytics om het gedrag van de gebruiker beter te begrijpen en het gebruiksgemak van de app te verbeteren. Daarbij verwerken wij uw IP-adres dat na registratie onmiddellijk wordt geanonimiseerd.De rechtsgrond voor het verwerken van de gegevens is ons rechtmatig belang (art. 6.1.f) GDPR).

Bewaartijden

Voor het verwerken van bovengenoemde persoonsgegevens hanteren wij de volgende bewaartijden:

 1. Gegevens over bestuurders (alle gegevenscategorieën behalve 4. – IP-adres, 6. en 8.): 1 jaar vanaf de laatste actieve dienstverlening;
 2. Gegevens over klanten (alle gegevenscategorieën behalve 4. – IP-adres, 6. en 8.): 3 jaar;
 3. Gegevens inzake kwaliteit en aansprakelijkheid (gegevens van categorie 6): 3 jaar na de dienstverlening, tenzij er geschillen ontstaan, in welk geval de periode wordt verlengd met de tijd die nodig is om het geschil af te handelen;
 4. IP-adres van categorie 4.: 3 maanden; en
 5. Google Analytics-gegevens (gegevens van categorie 8.): 14 maanden.

Bovendien gelden er voor de Volvo-dealer die de service verleent een aantal verplichtingen inzake bewaren en documenteren, en kan de dealer wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens aan autoriteiten vrij te geven (art. 6 par. 1 zin 1 sub c) GDPR). Deze informatie is te vinden in het privacybeleid van de dealer.

Ontvangers van uw persoonsgegevens

Verwerking door andere leden van Volvo Car Group

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Gotenburg, Zweden. Voorts worden uw persoonsgegevens verwerkt door onze gegevensverwerker Volvo Car Technology USA LLC, die ons ondersteunt bij het introduceren en trainen van de desbetreffende Dealer en indien deze IT-problemen in samenhang met Volvo Valet ondervindt. Wanneer wij onze gegevensverwerker in genoemd kader gebruiken, worden de persoonsgegevens overgebracht naar de VS op basis van de standaardcontractbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie conform art. 46 par. 2 sub. d) GDPR. Een kopie van de gebruikte standaardcontractbepalingen is in diverse talen beschikbaar op de homepage van de Europese Commissie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010D0087.

Verwerking door andere partijen

Wij delen uw persoonsgegevens met derden, ingedeeld in de hierna genoemde categorieën, indien zij de gegevens nodig hebben:

 • Amazon Web Services Ireland Limited en diens subverwerkers (Europese Unie) – Datahosting
 • Google Ireland Limited samen met zijn subverwerkers (zie lijst met datacentra op https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html; ook gegevensoverdracht aan Google LLC, Verenigde Staten, onder de Standaardcontractbepalingen) –– Google Analytics wordt gebruikt om gebeurtenissen te volgen in de Volvo Valet-apps, zoals kliks, locatie, paginaweergaves, enz. Dit stelt ons in staat om het product te optimaliseren en Volvo Valet uit te voeren. De volgende informatie wordt in Google Analytics gevolgd:
  • · Datavisualisatie – Tools voor het aanmaken van lijsten, grafieken en andere visuele weergaven van gegevens voor het analyseren en verbeteren van de Volvo Valet-service.
  Om te zien hoe Google gegevens gebruikt wanneer u de Volvo Valet-app gebruikt, klikt u hier www.google.com/policies/privacy/partners/.
 • Branch Metrics Inc (Verenigde Staten, onder de Standaardcontractbepalingen) – Pushberichten.
 • Twilio Inc. en diens subverwerkers (Verenigde Staten, onder Twilio's bindende interne bedrijfsregels en de Standaardcontractbepalingen) – sms-communicatie
 • Slack (Verenigde Staten, onder de Standaardcontractbepalingen) – Een interne communicatie-tool die wordt gebruikt door Volvo Cars Technology USA LLC. Uw gegevens worden op deze tool mogelijk gedeeld door onze medewerkers voor onderzoek naar een bug of probleem.

Dergelijke derde partijen treden alle op als onze verwerkers en zijn contractueel beperkt in hun mogelijkheden om uw persoonsgegevens te gebruiken voor een ander doel dan het voor ons leveren van diensten in overeenstemming met alle geldende overeenkomsten inzake gegevensverwerking.

Uw rechten met betrekking tot de gegevens die wij verwerken

Als datasubject hebt u specifieke rechten die aan u worden toegekend door de Algemene verordening gegevensbescherming met betrekking tot de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken:

 1. Het recht uw goedkeuring in te trekken: Als u uw goedkeuring hebt verleend voor het verwerken van uw persoonsgegevens, mag u die goedkeuring voor de toekomst op elk moment weer intrekken.
 2. Het recht op toegang tot uw persoonsgegevens: U mag ons om informatie vragen met betrekking de persoonsgegevens die wij van u hebben. Op verzoek verstrekken wij u een kopie van uw persoonsgegevens. Indien u om meer kopieën van uw persoonsgegevens vraagt, zullen wij u een redelijke vergoeding in rekening brengen op basis van de administratieve kosten. U hebt recht op informatie over onze voorzorgsmaatregelen voor de overdracht van uw persoonsgegevens naar een land buiten de EU en de EER indien u verzoekt om onze bevestiging inzake het al of niet verwerken van uw persoonsgegevens, en wij die gegevens overdragen naar een land buiten EU en EER.
 3. Recht op rectificatie: U kunt van ons rectificatie verlangen inzake onjuiste of incomplete persoonsgegevens met betrekking tot u. Wij zetten ons op redelijke wijze in om persoonsgegevens die wij in bezit of beheer hebben en die voortdurend gebruikt worden correct, compleet, up-to-date en relevant te houden, op basis van de meest recente gegevens waarover wij beschikken.
 4. Recht op beperking: U kunt van ons een beperking verlangen inzake het verwerken van uw persoonsgegevens, indien
  1. u de juistheid van uw persoonsgegevens bestrijdt, gedurende de periode waarin wij die juistheid dienen te verifiëren;
  2. de verwerking onrechtmatig is en u verzoekt om een verwerkingsbeperking in plaats van om het wissen van uw persoonsgegevens;
  3. wij uw persoonsgegevens voor het verwerkingsdoel niet meer nodig hebben, maar u ze nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen; of
  4. u bezwaar maakt tegen de verwerking, waarbij wij verifiëren of onze legitieme gronden zwaarder wegen dan de uwe.
 5. Recht op overdraagbaarheid: U hebt het recht uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te ontvangen, en, indien technisch uitvoerbaar, ons te verzoeken uw persoonsgegevens (die u ons hebt verstrekt) aan een andere organisatie over te dragen, indien:
  1. wij uw persoonsgegevens via geautomatiseerde weg verwerken;
  2. wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op uw toestemming, ofwel verwerking van uw persoonsgegevens door ons noodzakelijk is voor de uitoefening of nakoming van een contract waarin u partij bent;
  3. uw persoonsgegevens door u aan ons zijn verstrekt; en
  4. uw recht op overdraagbaarheid geen negatieve gevolgen heeft voor de rechten en vrijheid van andere personen.
  U hebt het recht uw persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Uw recht op het verkrijgen van uw persoonsgegevens mag geen nadelige invloed hebben op de rechten en vrijheden van anderen. Uw recht op overdracht van uw persoonsgegevens door ons aan een andere organisatie geldt indien een dergelijke overdracht technisch uitvoerbaar is.
 6. Recht op wissing: U hebt het recht ons te verzoeken om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te wissen. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, moeten wij aan dit verzoek gehoor geven, tenzij verwerking noodzakelijk is:
  1. voor het uitoefen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
  2. om te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking volgens wetgeving van de Unie of van een lidstaat die voor ons geldt;
  3. voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden; of
  4. voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.
 7. Recht van bezwaar: U mag – op elk moment – bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met uw specifieke situatie, op voorwaarde dat de verwerking niet is gebaseerd op uw toestemming maar op ons wettelijk belang of dat van een derde partij. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden en een zwaarder wegend belang voor de verwerking kunnen aantonen, ofwel het gaat om het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen. Indien u bezwaar maakt tegen verwerking, specificeer daarbij dan of u uw persoonsgegevens ook gewist wilt hebben. Anders zullen wij alleen een beperking instellen.U kunt – op elk moment – bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing.
 8. Recht op het indienen van een klacht: U kunt een klacht neerleggen bij uw lokale toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteit of bij een andere gegevensbeschermingsautoriteit in de EU. Wij stellen het echter op prijs indien u eerst contact met ons opneemt, zodat we kunnen proberen uw probleem op te lossen.

U kunt uw rechten jegens ons doen gelden door het invullen van dit formulier https://www.volvocars.com/nl-be/forms/subject-rights-request-form-nl

Contactgegevens

Om uw rechten te doen gelden kunt u het speciale hierboven genoemde webformulier gebruiken. Indien u andere vragen hebt over de bescherming van persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactdetails:

E-mailadres: globdpo@volvocars.com

Wijzigingen in onze Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om onze privacypraktijken, naar ons goeddunken en op elk gewenst moment, te wijzigen en te updaten, en om wijzigingen in onze privacyverklaring door te voeren. Daarom adviseren wij u om de privacyverklaring regelmatig in te zien. Deze privacyverklaring is actueel vanaf de datum die bovenaan het document staat weergegeven. Wij behandelen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de privacyverklaring waaronder ze zijn verzameld, tenzij we uw toestemming hebben ze anders te behandelen.


Dit artikel is van toepassing op


Was dit nuttig?