Artikelversie 2023.18.0

Voorwaarden voor Voorkeurstarieven bij laadstations van Ionity via Plugsurfing

Van kracht vanaf:

Gepubliceerd:

Op 9 juni 2021 heeft Volvo Cars een campagne aangekondigd waarbij eigenaren van in aanmerking komende zuiver elektrische auto's op batterijen (BEV) op in Aanmerking komende markten via Plugsurfing kunnen profiteren van een Voorkeurstarief bij laadstations met hoog vermogen van Ionity (de "Aanbieding"). De Aanbieding is onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden:

1. De Aanbieding werd geïntroduceerd op 1 juli 2021 (de "Introductiedatum").

2. "In aanmerking komende BEV" staat voor een op in aanmerking komende markten op of vóór 31 december 2023 nieuw-bestelde BEV. De Aanbieding geldt niet voor hybride voertuigen met benzinemotoren van Volvo Cars.

3. Het voorkeurstarief is 0,45 EUR/kWh, of een kilowattuurprijs in lokale valuta volgens onderstaande tabel, behalve in Finland waar het tarief 0,45 EUR/min bedraagt.

Voorkeurstarief
0,45 EUR/kWh
0,45 CHF/kWh
10,70 CZK/kWh
3,35 DKK/kWh
0,40 GBP/kWh
170 HUF/kWh
5,20 NOK/kWh
2,00 PLN/kWh
5,20 SEK/kWh

4. Het Voorkeurstarief zal worden toegepast bij laadstations met hoog vermogen van Ionity die toegankelijk zijn via het platform van Plugsurfing, hetzij (i) door gebruik te maken van de oplaadkaart die wordt geleverd bij de in aanmerking komende BEV, hetzij (ii) met behulp van de openbare laadfunctie voor elektrische voertuigen via de app van Volvo Cars (indien beschikbaar). Houd er rekening mee dat niet alle laadstations met hoog vermogen van Ionity op alle markten beschikbaar zijn.

5. Het voorkeurstarief is van toepassing gedurende 12 maanden voor elke in aanmerking komende BEV en gaat in op de datum van aflevering (de "Aanbiedingsperiode").

6. De Aanbieding is gekoppeld aan een in aanmerking komende BEV en is niet persoonlijk voor de autobezitter. Als een in aanmerking komende BEV wordt verkocht, blijft het Voorkeurstarief beschikbaar gedurende de Aanbiedingsperiode, mits de nieuwe eigenaar een nieuwe oplaadkaart of de openbare laadfunctie voor elektrische voertuigen via de app van Volvo Cars gebruikt.

7. In aanmerking komende markten zijn: België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland.

8. De Aanbieding is uitsluitend beschikbaar voor gebruik bij een in aanmerking komende BEV. Gebruik van de Aanbieding voor een ander elektrisch voertuig, hetzij een Volvo, hetzij een voertuig van een ander merk, is strikt verboden.

9. Volvo Cars behoudt zich het recht voor om de Aanbieding te wijzigen of in te trekken wegens verkeerd gebruik of misbruik, wanneer dit redelijkerwijs passend of noodzakelijk wordt geacht.

10. Plugsurfing is een dienst van een externe partij aangeboden door Plugsurfing GmbH en is onderworpen aan de algemene voorwaarden van Plugsurfing, die hier kunnen worden geraadpleegd: https://plugsurfing.com/legal/terms-of-use/.

11. Volvo Cars geeft geen verklaring af en geeft geen garantie ten aanzien van de dienst van Plugsurfing en kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de dienst niet beschikbaar is of indien er schade is opgetreden in samenhang met gebruik van de dienst van Plugsurfing.

12. Volvo Cars behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment en om welke reden dan ook, in te trekken of te wijzigen, zonder dat hier enige aansprakelijkheid uit voortvloeit.