Connected Safety

Zo werkt Connected Safety

Het systeem heeft twee functies. De eerste is Slippery Road Alert, dat u waarschuwt als het wegdek minder grip biedt. De beschikbare grip wordt voortdurend gemonitord tijdens het remmen, sturen en/of accelereren. Komt de grip onder een bepaald niveau, dan volgt een Alert via een signaal op het dashboard-display van uw Volvo. Via de cloud gaan op datzelfde moment waarschuwingen uit naar andere connected weggebruikers. Omgekeerd zorgt het systeem er ook voor, dat u gewaarschuwd wordt door andere connected auto’s bij naderend glad wegdek.

De tweede functie is Hazard Light Alert. Bevindt er zich in de omgeving van uw Volvo een connected auto met de waarschuwingslichten aan, dan krijgt u een Alert op uw dashboard. Omgekeerd werkt dit ook richting andere connected Volvo’s, als úw alarmlichten zijn geactiveerd.

Met Connected Safety, waardoor belangrijke verkeersinformatie kan worden gedeeld door een netwerk van connected weggebruikers, zet Volvo weer een belangrijke stap in verkeersveiligheid. Sinds 1 mei 2019 wordt het systeem tijdens onderhoud bij de Volvo-dealer geïnstalleerd. Kosteloos. 

Connected Safety is beschikbaar voor de nieuwste Volvo modellen, geïntroduceerd vanaf de XC90 MY16 of later.
Connected Safety functioneert uitsluitend indien het systeem is geactiveerd in het centrale display.
Uw Volvo moet een actieve internetverbinding hebben, via gsm hotspot of aparte SIM datakaart.