Privacy verklaring Volvo Car Nederland – Sollicitanten

Verwerkingsverantwoordelijke
Wij van Volvo Car Nederland B.V., een Nederlandse vennootschap, geregistreerd onder KvK-nummer 14051974 en gevestigd te Stationsweg 2, 4153 RD Beesd, hierna verder aangeduid als “wij”, of “ons”, of tezamen met andere gelieerde ondernemingen binnen Volvo Cars, aangeduid als “Volvo Cars”, zal als verwerkingsverantwoordelijke je persoonsgegevens verwerken zoals hieronder beschreven.

Doel en juridische grondslag voor verwerking
Wij verwerken de persoonsgegevens die je in je sollicitatie met ons deelt, waaronder je naam, contactgegevens en andere persoonlijke gegevens.

Het doel van de verwerking van je persoonsgegevens is om je sollicitatie te beheren en om deze te beoordelen voor een potentieel dienstverband, zowel voor een openstaande vacature waarop je solliciteert en voor andere openstaande vacatures bij ons of andere gelieerde ondernemingen binnen Volvo Cars, of als je ons een open sollicitatie toestuurt. De juridische grondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens in het kader van de vacature waarop je solliciteert is dat deze verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Volvo Cars om openstaande vacatures in te vullen. De juridische grondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens in het kader van andere openstaande vacatures, is jouw toestemming, waarnaar wij vragen als je ons per e-mail je sollicitatie toestuurt. Als je geen toestemming wenst te geven, kunnen wij je sollicitatie niet verwerken voor andere vacatures dan die waarop je reageert. Je hebt het recht om op elk moment je toestemming weer in te trekken. Ee dergelijk verzoek kun je doen door een e-mail te sturen aan soll@volvocars.com.

Het delen van je persoonsgegevens
Je persoonsgegevens zullen worden gedeeld met en verwerkt door gelieerde ondernemingen binnen de Volvo Car Group. Voor de gelieerde ondernemingen die buiten de EER zijn gevestigd geldt dat wij je gegevens delen op basis van een modelovereenkomst zoals vastgesteld door de Europese Commissie.

Retentie termijn
Wij bewaren je persoonsgegevens voor een periode van één (1) jaar nadat de functie waarvoor je solliciteert is vervuld, mits je daar toestemming voor hebt gegeven. Indien je geen toestemming hebt gegeven, bewaren wij je persoonsgegevens voor een periode van vier weken, nadat de functie waarvoor je solliciteert is vervuld.

Je rechten
Wij vinden het belangrijk dat je gegevens accuraat en actueel zijn. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming kun je ons verzoeken inzage in je persoonsgegevens te geven of om je gegevens te laten wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking door Volvo Cars. Ten slotte heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om je gegevens in een gestructureerde vorm te verkrijgen, om deze vervolgens aan jou of een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Indien je van mening bent dat Volvo Cars je persoonsgegevens verwerkt in strijd met de privacy wet- en regelgeving, dan kun je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Contact informatie
Indien je een verzoek als bovenvermeld wilt indienen of meer informatie over je rechten wilt ontvangen, verzoeken wij je een e-mail te sturen aan soll@volvocars.com. Om in contact te komen met onze functionaris gegevensbescherming kun je een e-mail sturen naar globdpo@volvocars.com of een brief naar Volvo Car Corporation, Attention: The Data Protection Officer, HB32, 405 31 Göteborg, Sweden.