Privacy Statement

Bij de aanvraag van een verzekering / financiële dienst worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door ons verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; voor het uitvoeren van marketing activiteiten; ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen; voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Om te komen tot een verantwoord acceptatiebeleid met het doel risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan, kan de verzekeraar bij de Stichting CIS te Zeist uw gegevens raadplegen. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode “Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen” van toepassing. Een consumentenbrochure van deze gedragscode kunt u bij ons opvragen. De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars www.verzekeraars.nl of opvragen bij het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag.

In dit privacy statement kunt u lezen hoe wij omgaan met uw gegevens en wat u kunt doen als u bepaalde informatie niet wilt verstrekken of ontvangen. Verder volgen wij de meest recente Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, die door het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken is opgesteld. Informatie treft u aan op de website www.verzekeraars.nl, onder 'publicaties' en 'downloads'.

Persoonsgegevens

Volvo Car Insurance registreert uw gegevens om de door u gewenste informatie aan u toe te sturen.

Gebruiksgegevens

De server waar u op inlogt, registreert gegevens over uw gebruik, telefoonnummer, IP-adres, in- en uitlogtijd (sessieduur) en de hoeveelheid informatie die verzonden wordt. Volvo Car Insurance gebruikt deze informatie om haar diensten te beheren en om te kijken waar interesses liggen, zodat we onze diensten nog beter kunnen afstemmen op uw wensen.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bepaalde gegevens bevatten van een computer die een website bezoekt. Cookies worden opgeslagen op de harde schijf van uw pc en zorgen ervoor dat u gemakkelijker en sneller kunt surfen over het web, omdat eerder bezochte websites uw computer 'herkennen'. U hoeft dus, als u deze sites opnieuw bezoekt, niet steeds opnieuw dezelfde gegevens in te voeren. Vrijwel alle toonaangevende websites maken gebruik van cookies om het internetverkeer te optimaliseren.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. U kunt uw browser zo instellen, dat deze geen cookies accepteert of dat u wordt gewaarschuwd als cookies aan uw pc worden verzonden. Het is mogelijk dat bij het weigeren van cookies, bepaalde diensten en delen van de website van Volvo Car Insurance niet of niet goed werken.

Informatie aan derden

De door u verstrekte informatie niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst noodzakelijk is.

Beveiliging

Wij beschermen uw privacy, zo goed mogelijk tegen onbevoegde toegang en oneigenlijk gebruik door derden.

Sites van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacymaatregelen van websites, die u via onze site kunt bezoeken of die daaraan zijn gekoppeld. Wij adviseren u daarom aan goed na te gaan welk privacybeleid deze sites hanteren.

Inzage / wijziging

Mocht u uw persoonsgegevens willen inzien, wijzigen of indien u geen klant (meer) bent geheel uit ons bestand wilt laten verwijderen, dan kunt u via de contact pagina een e-mail sturen.

Heeft uw vragen of wilt u meer informatie over Volvo Car Insurance, neem dan vrijblijvend contact met ons op:

Volvo Car Insurance
Stationsweg 2
4153 RD Beesd
Postbus 45
4153 ZG Beesd
Telefoon: 088 - 99 937 01
Fax: 088 - 99 937 21