S60 Cross Country

2016 Late

Lamp vervangen - koplampen

Alle gloeilampen in het koplamphuis zijn te vervangen door eerst het complete koplamphuis via de motorruimte los te nemen en te verwijderen.

Koplamphuis verwijderen

Zet het elektrische systeem van de auto in de sleutelstand 0, zie Sleutelstanden - functies in verschillende standen.

Trek de borgpennen van het koplamphuis naar buiten.
Haal het koplamphuis los door het beurtelings te kantelen en naar buiten te trekken.

 Belangrijk

Trek niet aan de kabel, maar alleen aan de connector.
Koppel de connector van het koplamphuis los door met uw duim de clip omlaag te duwen.
Trek ondertussen met uw andere hand de connector los.
5.Til het koplamphuis naar buiten en leg het op een zachte ondergrond om krassen op de lens te voorkomen.
6.Vervang de kapotte gloeilamp.

Koplamphuis bevestigen

Sluit de connector dusdanig aan dat u een klik hoort.
Plaats het koplamphuis terug en breng de borgpennen aan. Plaats de korte borgpen bij de radiateurgrille. Controleer of u ze goed hebt ingestoken.
Controleer de verlichting.

Zorg dat het koplamphuis gemonteerd en de connector goed aangesloten is, voordat u de verlichting inschakelt of de transpondersleutel in het contactslot steekt.

Heeft dit geholpen?