S60

2015 Early

Brandstof - gebruik

Bijgewerkt 23-07-2018
Gebruik geen brandstof met een slechtere kwaliteit dan Volvo adviseert, omdat dit een nadelige invloed kan hebben op het motorvermogen en het brandstofverbruik.

 Waarschuwing

Zorg altijd dat u geen brandstofdampen inademt of brandstofspatten in de ogen krijgt.

Bij brandstof in de ogen eventuele contactlenzen uitnemen en de ogen ten minste 15 minuten lang spoelen met een ruime hoeveelheid schoon water en medische hulp inroepen.

Brandstof nooit inslikken. Brandstoffen zoals benzine, bio-ethanol, mengsels ervan en dieselolie zijn uitermate giftig en kunnen bij inwendig gebruik aanleiding geven tot blijvend letsel met mogelijk dodelijke afloop. Roep onmiddellijk medische hulp in bij het inslikken van brandstof.

 Waarschuwing

Op de grond gemorste brandstof kan vlam vatten.

Schakel de verwarming op brandstof uit voordat u gaat tanken.

Heb nooit een ingeschakelde mobiele telefoon bij u als u staat te tanken. Door het belsignaal kan er vonkvorming ontstaan waardoor de benzinedampen ontsteken en dat kan tot brand en letsel leiden.

 Belangrijk

Bij het mengen van verschillende brandstofsoorten1 of het gebruik van een niet toegestane brandstofsoort komen de garanties van Volvo en eventuele aanvullende servicecontracten te vervallen. Dit geldt voor alle motorvarianten. NB Het gebruikt van ethanol (E85) is niet toegestaan.

 Let op

Bij extreme weersomstandigheden, rijden met een aanhanger/caravan of ritten op grote hoogte kan, afhankelijk van de gebruikte brandstofkwaliteit, het prestatievermogen van de auto te wensen overlaten.
  1. 1 Geldt alleen voor mengsels van benzine en ethanol.

Heeft dit geholpen?