Algemene informatie over kinderveiligheid

Volvo beschikt over kinderveiligheidsproducten (kinderzitjes, comfortkussens en bevestigingsmaterialen) die speciaal voor uw auto zijn ontwikkeld.

Met kinderveiligheidsproducten van Volvo schept u optimale voorwaarden voor een veilig vervoer van kinderen in de auto. U weet bovendien zeker dat de producten passen en eenvoudig in het gebruik zijn.

Ongeacht leeftijd en lengte moeten kinderen altijd met de gordel goed om in de auto zitten. Laat kinderen nooit bij passagiers op schoot zitten.

Volvo adviseert u kinderen zo lang mogelijk te vervoeren in een tegen de rijrichting in geplaatst kinderzitje (in ieder geval tot een leeftijd van 3–4 jaar) en daarna op een comfortkussen of een in een de rijrichting geplaatst kinderzitje tot ze een lengte van 1,40 m hebben.

 N.b.

De wettelijke voorschriften voor het te gebruiken type kinderzitje voor kinderen in verschillende leeftijdscategorieën en gewichtsklassen verschillen van land tot land. Ga na wat er in uw land geldt.

 N.b.

Bij vragen over de montage van kinderveiligheidsproducten neemt u voor duidelijke aanwijzingen contact op met de producent.

Kinderslot

De bedieningsknoppen voor de ruiten in de achterportieren en de openingshandgrepen op de achterportieren zijn te blokkeren, zodat de achterportieren en de zijruiten niet meer van de binnenzijde kunnen worden geopend.