V40

2017 Early

Verkeersbordenherkenning (RSI)* - bediening

De verkeersbordenherkenning (RSI – Road Sign Information) helpt de bestuurder te onthouden welke verkeersborden de auto gepasseerd is. Hier volgt een beschrijving van de werking van het systeem.
Geregistreerde snelheidsinformatieWelke verkeersborden er op het instrumentenpaneel verschijnen hangt van de markt af – de afbeeldingen zijn slechts voorbeelden..

Geregistreerde snelheidsinformatie

Als RSI een verkeersbord registreert met de geldende snelheid, geeft het instrumentenpaneel dat bord als symbool weer.

Samen met het symbool voor de geldende snelheidsbeperking kan (voor zover van toepassing) ook een bord met inhaalverbod verschijnen.

Einde snelheidsbeperking of snelweg

Wanneer het RSI een bord registreert dat het einde van een snelheidsbeperking aangeeft (of andere snelheidsspecifieke informatie zoals het einde van een snelweg), verschijnt het desbetreffende verkeersbord ca. 10 seconden lang op het instrumentenpaneel.

Voorbeelden van dergelijke borden zijn:

Einde snelheidsbeperkingen.

Einde snelweg.

Vervolgens wordt er geen verkeersbordinformatie weergegeven, totdat het volgende snelheidsbord wordt geregistreerd.

Aanvullende borden

Voorbeelden van aanvullende borden.

Voorbeelden van aanvullende borden

Welke verkeersborden er op het instrumentenpaneel verschijnen hangt van de markt af – de afbeeldingen zijn slechts voorbeelden.

Soms kent een en dezelfde weg verschillende snelheidsbeperkingen – een aanvullend bord geeft dan aan onder welke omstandigheden de snelheden gelden. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een gevaarlijke weg bij bijvoorbeeld regen en/of mist.

Het aanvullende bord met betrekking tot regen verschijnt alleen als de ruitenwissers zijn geactiveerd.

Op bepaalde markten wordt de geldende snelheid op een afrit aangegeven met een aanvullend bord met een pijl.

Het snelheidsbord dat aan dit type aanvullend bord is gekoppeld, verschijnt alleen als u de richtingaanwijzer gebruikt.

Sommige snelheden gelden bijvoorbeeld alleen een bepaald traject of op een bepaalde tijd van de dag. U wordt hierop geattendeerd met een symbool voor een aanvullend bord onder het snelheidssymbool.

Weergave van aanvullende informatie

Een leeg vakje onder het snelheidssymbool op het instrumentenpaneel geeft aan dat het RSI een bord heeft geregistreerd met aanvullende informatie over de geldende snelheidsbeperking.

Road Sign Information Aan/Uit

Het is mogelijk de weergave van snelheidssymbolen op het instrumentenpaneel te deactiveren.

Om het RSI-systeem uit te schakelen:

  • Zoek de functie in het menusysteem MY CARMY CAR, vink Informatie verkeersborden(Road Sign Information On) uit en verlaat het menu met EXIT.

Snelheidswaarschuwing Aan/Uit

U kunt ervoor kiezen of u een waarschuwing wil krijgen bij een overschrijding van de snelheidsbeperking met 5 km/h (3 mph) of meer. De waarschuwing bestaat uit een tijdelijk knipperend symbool voor de maximumsnelheid als de snelheid wordt overschreden.

Om Speed Alert in te schakelen:

  • Zoek de functie in het menusysteem MY CARMY CAR, vink Snelheidswaarschuwing(Speed Alert) aan en verlaat het menu met EXIT.

Sensus Navigation

Bij een auto met Sensus Navigation, wordt er in de volgende gevallen snelheidsspecifieke informatie opgehaald uit de navigatie-eenheid:

  • Bij indirecte snelheidsaanduiding 2, zoals bij borden voor autosnelwegen en autowegen.
  • Als een eerder waargenomen bord als niet langer geldig wordt gezien en er geen nieuw bord is gepasseerd.
  1. 1 Welke verkeersborden er op het instrumentenpaneel verschijnen hangt van de markt af – de afbeeldingen zijn slechts voorbeelden.
  2. 2 Afhankelijk van de markt kunnen verschillen voorkomen.

Heeft dit geholpen?