V40

2017 Late

Voorruit ontwasemen en ontdooien

U kunt de elektrische voorruitverwarming* en de maximale ontwaseming gebruiken om de vooruit en zijruiten snel te ontwasemen en ontdooien.
P4-1220-Y55X-Max defroster setting in display

Het middendisplay geeft de gekozen instelling aan.

 1. Elektrische voorruitverwarming*
 2. Maximale ontwaseming
P4-1246 Button Defroster

Het lampje in de ontwasemingsknop brandt, wanneer de functie is ingeschakeld.

Tik herhaalde malen op de knop om de verschillende niveaus door te lopen of het systeem uit te schakelen.

Auto's zonder elektrische voorruitverwarming hebben één ontwasemingsniveau:
 • Er stroomt lucht naar de ruiten - op het display brandt het symbool (2).
 • Functie uitschakelen - geen van de symbolen brandt.
Auto's met elektrische voorruitverwarming hebben twee ontwasemingsniveaus:
 • Elektrische voorruitverwarming 1 inschakelen - op het display brandt een symbool (1).
 • Elektrische voorruitverwarming1 inschakelen en lucht naar de ruiten sturen - op het display branden de symbolen (1) en (2).
 • Functie uitschakelen - geen van de symbolen brandt.

 Let op

Elektrische voorruitverwarming en een eventuele IR-film kunnen de prestaties van transponders en andere communicatie-apparatuur beïnvloeden.

 Let op

Aan de beide uiteinden van de voorruit zitten driehoekige gebieden zonder elektrische verwarming, zodat het ontdooien daar mogelijk langer duurt.

 Let op

De elektrische voorruitverwarming is niet beschikbaar, wanneer de motor automatisch is afgezet.

Als de functie actief is, vindt bovendien het volgende plaats om de lucht in de passagiersruimte zoveel mogelijk van vocht te ontdoen:

 • de airconditioning wordt automatisch ingeschakeld
 • de recirculatie en het Interior Air Quality System worden automatisch uitgeschakeld.

 Let op

De ventilator maakt meer geluid wanneer de ventilator op maximale snelheid draait.

Bij het uitschakelen van de ontwaseming hervat de klimaatregeling de voorgaande instellingen.

 1. * Optie/accessoire.
 2. 1 Het kompas is uit wanneer de elektrische voorruitverwarming is geactiveerd.

Heeft dit geholpen?