V40

2017 Late

Luchtverdeling passagiersruimte

De binnenkomende lucht wordt verdeeld over uiteenlopende blaasmonden verspreid over het interieur.
P4-1646-Y555-Air distrubution

In de stand AUTO* vindt de luchtverdeling geheel automatisch plaats.

De luchtverdeling valt zo nodig handmatig bij te regelen, zie luchtverdelingstabel.

Blaasmonden in dashboard

P4-1220-Y55X-Air vents in dashboard
  1. Open
  2. Dicht
  3. Luchtstroom naar links of rechts
  4. Luchtstroom omhoog of omlaag

Richt de blaasmonden op de zijruiten om deze te ontwasemen.

 Let op

Denk eraan dat kleine kinderen gevoelig kunnen zijn voor luchtstromen en tocht.

Luchtverdeling

P4-1220-Y55X-Button air distribution
  1. Luchtverdeling - ontwaseming voorruit
  2. Luchtverdeling - blaasmond dashboard
  3. Luchtverdeling - ventilatie vloer

De gestileerde menselijke gedaante op de nevenstaande afbeelding bestaat uit drie knoppen. Bij bediening van de knoppen gaat op het display het desbetreffende gedeelte van de gestileerde menselijke gedaante (zie onderstaande afbeelding) branden samen met een pijl vóór dit gedeelte om aan te geven welke luchtverdelingsstand er gekozen is. Voor meer informatie, zie de luchtverdelingstabel.

P3-1020-S60/V60 Luftdistribution i display

Het middendisplay geeft de gekozen luchtverdelingsstand aan.

  1. * Optie/accessoire.

Heeft dit geholpen?