V40

2019

Volvo On Call* Beschikbaarheid

De functies van het Volvo On Call-systeem zijn na het verwijderen van de transpondersleutel nog enige tijd beschikbaar.

Bij uitname van de transpondersleutel blijven de functies van het systeem gedurende 5 dagen beschikbaar en tijdens de 17 daaropvolgende dagen eenmaal per uur. Na deze 22 dagen staat het systeem uit, tot u de auto opnieuw start1.

 Waarschuwing

Het systeem werkt alleen in gebieden waar de Volvo On Call-partners mobiele dekking hebben en op de markten waar de dienst beschikbaar is.

Net als bij mobiele telefoons kunnen atmosferische storingen of een minder dichte zenderdekking ertoe leiden dat verbinding onmogelijk is, bijvoorbeeld in dunbevolkte regio's.

  1. 1 De beschikbaarheid van de functies kan variëren.

Heeft dit geholpen?