V60 Cross Country

2016 Late

Adaptieve cruisecontrol* - snelheid regelen

De adaptieve cruisecontrol(ACC – Adaptive Cruise Control) helpt u om een gelijkmatige snelheid en een bepaalde afstand tot voorliggers aan te houden door een tijdsverschil ten opzichte van de voorligger in te stellen.
Adaptieve cruisecontrol met snelheidsbegrenzer

Adaptieve cruisecontrol met snelheidsbegrenzer

Adaptieve cruisecontrol zonder snelheidsbegrenzer

Adaptieve cruisecontrol zonder snelheidsbegrenzer

Om de ACC te starten:

  • Druk op de stuurknop – op het instrumentenpaneel (8) gaat een vergelijkbaar WIT symbool branden om aan te geven dat de adaptieve cruisecontrol stand-by staat.

Om de ACC te activeren:

  • Druk bij de gewenste snelheid op de stuurknop of .
>De actuele snelheid wordt opgeslagen in het geheugen, het instrumentenpaneel toont korte tijd een "vergrootglas" (6) rond de ingestelde snelheid en de bijbehorende markering verkleurt van WIT naar GROEN.

Als dit symbool van WIT naar GROEN verkleurt, is de ACC actief en houdt deze de auto op de ingestelde snelheid.

Alleen als op het symbool de afbeelding van een ander voertuig verschijnt, wordt de afstand tot de voorligger geregeld door de ACC.

Tegelijkertijd wordt een snelheidsinterval gemarkeerd:

  • de hogere snelheid met de GROENE markering is de voorgeprogrammeerde snelheid
  • de lagere snelheid is de snelheid van de voorligger.

Opgeslagen snelheid wijzigen

U wijzigt de opgeslagen snelheid door de stuurknop of kort of lang in te drukken.

Om aan te passen met +/- 5 km/h (+/- 5 mph):
  • Kort indrukken - elke keer drukken komt overeen met +/- 5 km/h (+/- 5 mph).
Om aan te passen met +/- 1 km/h (+/- 1 mph):
  • Houd de knop ingedrukt en laat los bij de gewenste snelheid.

De laatst verrichte aanpassing wordt in het geheugen opgeslagen.

Als u de snelheid verhoogt met het gaspedaal voordat u de /-knop indrukt, wordt de actuele rijsnelheid opgeslagen die geldt bij het indrukken van de knop.

Wanneer u tijdelijk gas geeft via het gaspedaal zoals bij een inhaalmanoeuvre, blijft de instelling ongewijzigd – de auto hervat de laatst opgeslagen snelheid zodra u het gaspedaal loslaat.

 Let op

Als u een knop van de adaptieve cruisecontrol meerdere minuten ingedrukt houdt, wordt de cruisecontrol geblokkeerd en uitgeschakeld. Om de cruisecontrol dan weer te kunnen activeren moet u de auto tot stilstand brengen en de motor opnieuw starten.

In bepaalde situaties is heractivering van de cruisecontrol niet mogelijk – in dat geval verschijnt Adaptieve cruise control control niet beschikbaar op het instrumentenpaneel.

Heeft dit geholpen?