V60 Cross Country

2016 Late

Adaptieve cruisecontrol* - uitschakelen

De adaptieve cruisecontrol(ACC – Adaptive Cruise Control) helpt u om een gelijkmatige snelheid en een bepaalde afstand tot voorliggers aan te houden door een tijdsverschil ten opzichte van de voorligger in te stellen.

Knoppenset met snelheidsbegrenzer

De adaptieve cruisecontrol wordt uitgeschakeld met de stuurknop op de knoppenset: de ingestelde/opgeslagen snelheid wordt daarbij gewist waarna deze niet meer te hervatten is met de toets .

Knoppenset zonder snelheidsbegrenzer

Bij kort indrukken van de stuurknop zet u de adaptieve cruisecontrol stand-by. Bij nogmaals kort indrukken vindt uitschakeling plaats: de ingestelde/opgeslagen snelheid wordt daarbij gewist waarna deze niet meer te hervatten is met de toets .

Heeft dit geholpen?