V60 Twin Engine

2016 Late

Aandrijving - rijmodi

De beide aandrijvingen van de auto worden apart of parallel gebruikt. Tijdens het rijden hebt u de keuze uit verschillende rijmodi. Ongeacht de gekozen rijmodus zorgt het systeem altijd voor de optimale combinatie van rijeigenschappen, rijbeleving, milieu-impact en brandstofverbruik voor de desbetreffende rijmodus.

Als activering van een rijmodus niet mogelijk is, geeft een displaymelding op het instrumentenpaneel aan waarom niet.

 Let op

De bestuurder kan niet de 'verkeerde' rijstand instellen: als in een bepaalde situatie niet aan een bepaalde parameter is voldaan, kiest het systeem automatisch een andere, meer geschikte rijstand.
Knoppen voor rijmodi.

Knoppen voor rijmodi.

 Waarschuwing

Laat de auto niet met geactiveerde rijstand in een ongeventileerde ruimte en uitgeschakelde brandstofmotor staan - de motor start automatisch bij een laag energieniveau in de hybride-accu en de uitlaatgassen kunnen dan ernstig letsel veroorzaken bij mensen en dieren.

HYBRID

Deze stand is de standaardstand bij het starten van de auto. Het regelsysteem maakt dan gebruik van de elektromotor en de verbrandingsmotor – ieder afzonderlijk of allebei tegelijk – en berekent de optimale gebruiksfactoren gelet op prestaties, brandstofverbruik en comfort.

Het hangt van de ladingstoestand van de hybride-accu af in hoeverre het mogelijk is alleen de elektromotor te gebruiken in de rijmodus HYBRID. Bij een hoge ladingstoestand is het gebruik van alleen de elektromotor identiek aan dat in de rijmodus PURE – wat wil zeggen dat alleen elektrische aandrijving mogelijk is (hoge stroomafname mogelijk).

Bij een geringe ladingstoestand (hybride-accu bijna leeg) moet ook de ladingstoestand van de accu worden hersteld, wat betekent dat de verbrandingsmotor vaker aanslaat.

Om weer alleen op de elektromotor te kunnen rijden in de rijmodus HYBRID:

 • Laad de hybride-accu met de laadkabel op aan een 230VAC-stopcontact (zie Laadstroom) of activeer de stand SAVE.

PURE

In deze stand genieten elektrische aandrijving en een laag energieverbruik de voorkeur voor een maximale actieradius van de hybride-accu.

Omdat de actieradius bij elektrische aandrijving afhangt van het totale energieverbruik van de auto, gelden er beperkingen voor de functies die de actieradius beperken en de klimaatregeling en de rijdynamiek regelen. Voor een optimale actieradius staat de airconditioning uit – u kunt de airco zo nodig echter inschakelen met de knop AC.

 Let op

Druk als de ruiten beslaan op de knoppen AC, AUTO of op de ontwasemingsknop.

Waar u op moet letten

U kunt deze rijmodus alleen kiezen, wanneer de ladingstoestand van de hybride-accu voldoende is.

In bepaalde gevallen vindt er een auto-start van de verbrandingsmotor plaats, ondanks dat u de rijmodus PURE hebt gekozen, bijvoorbeeld:

 • als de snelheid is hoger dan 125 km/h(78 mph)
 • als de elektrische aandrijving de door u gewenste aandrijfkracht niet kan leveren
 • als de hybride-accu een te geringe ladingstoestand heeft en moet worden opgeladen
 • bij systeem-/onderdeelbeperkingen door bijvoorbeeld een lage buitentemperatuur, zie Energiestroom.

Waar u op moet letten

 • Ook bij een hoge ladingstoestand van de hybride-accu slaat de verbrandingsmotor mogelijk aan, bijvoorbeeld om te helpen bij de verwarming/koeling van het interieur.

POWER

Deze stand levert de beste respons en prestaties van de auto op doordat de elektromotor en de verbrandingsmotor continu allebei in gebruik zijn. De auto vertoont een sportiever gedrag en reageert sneller op het gaspedaal.

Bij sportief rijden wordt de voorkeur gegeven aan lagere versnellingen, zodat er met enige vertraging wordt opgeschakeld.

Waar u op moet letten

 • De verbrandingsmotor draait continu.
 • De auto wordt aangedreven op zowel de voor- als de achterwielen.
 • Deze rijmodus houdt een verhoogd brandstofverbruik in.

AWD

Deze stand activeert de vierwielaandrijving, wat de grip en rijeigenschappen van de auto ten goede komt. De stand is voornamelijk bestemd voor gebruik op lage snelheid bij gladheid, maar de vierwielaandrijving werkt ook stabiliserend bij hogere snelheden.

Waar u op moet letten

 • De verbrandingsmotor draait continu.
 • Deze rijmodus houdt een verhoogd brandstofverbruik in.

SAVE

Deze stand start de oplading van de hybride-accu en zorgt ervoor dat de ladingstoestand van de hybride-accu niet onder een niveau daalt overeenkomend met een afstand van zo'n 20 km op de elektromotor. Dit om energie te besparen voor situaties die zich beter lenen voor elektrische aandrijving zoals stadsritten.

Als bij het indrukken van de knop SAVE blijkt dat de ladingstoestand van de hybride-accu te gering is, zal de verbrandingsmotor de ladingstoestand eerst verhogen tot een niveau overeenkomend met ca. 20 km op de elektromotor.

Rijden op de elektromotor bespaart meer brandstof op lage snelheden dan op hoge. Gebruik daarom liever SAVE, wanneer de ladingstoestand van de hybride-accu hoog is en u bij de komende rit eerst een langer stuk op hoge snelheden aflegt (zoals op een snelweg) en daarna een stuk op lage snelheid op de elektrische motor.

Wanneer u de knop SAVE indrukt bij een ladingstoestand van de hybride-accu overeenkomend met een afstand van meer dan 20 km op de elektromotor, wordt de actuele ladingstoestand van de hybride-accu gehandhaafd.

Ongeacht de gekozen rijmodus start op de achtergrond een tijdelijke oplading van de hybride-accu – vergelijkbaar met de functie van de SAVE-stand – tijdens een automatische regeneratie van het roetfilter (DPF).

Waar u op moet letten

 • Deze rijmodus houdt een verhoogd brandstofverbruik in.
 • Nadat de verbrandingsmotor de hybride-accu heeft opgeladen tot het SAVE-niveau, zal het regelsysteem de verbrandingsmotor desgewenst stoppen/starten zoals het geval is bij een geringe ladingstoestand in de rijmodus HYBRID.

Rijmodi in MY CAR

In het menusysteem van de auto vindt u korte beschrijvingen van de verschillende rijmodi.

Ga naar MY CARHYBRIDRijmodi.
Kies daarna uit PURE, HYBRID, POWER, AWD of SAVE en bevestig uw keuze met OK.

Start/Stop -systeem

De regeling bepaalt wanneer de verbrandingsmotor kan worden gestopt en hoelang. Dit is vergelijkbaar met het Start/Stop-systeem van conventionele auto's met een verbrandingsmotor.

Rijstatistieken

De auto slaat statistieken op over het stroom-/brandstofverbruik in verhouding tot de afgelegde afstand.

De rijstatistiek is behalve via de boordcomputer ook te bereiken via het menusysteem MY CAR:

 • Ga naar MY CARVerbruiksinfo en bevestig uw keuze met OK.

Heeft dit geholpen?