V60 Twin Engine

2016 Late

Laadkabel met regeleenheid - statusmeldingen

Bij het opladen van de hybride-accu van de auto geven de lampjes op de regeleenheid van de laadkabel de actuele status weer tijdens en na het opladen.
Lampjes en bedieningsknoppen van de regeleenheid.

Lampjes en bedieningsknoppen van de regeleenheid.

Display regeleenheidStatusBetekenisAanbevolen maatregel
Het lampje voor laadstroom (1) brandt niet. Het autosymbool (4) brandt continu groen.Stand-by
 • De laadkabel is op de auto aangesloten.
 • Opladen is mogelijk maar moet nog worden geactiveerd door de elektronica.
Wacht totdat de accu volledig is opgeladen.
Het huidige stroomverbruik wordt weergegeven met een groen lampje (1). Het autosymbool (4) brandt continu groen.Wordt opgeladen.
 • De elektronica van de auto heeft de oplading gestart.
 • Wordt opgeladen.
Wacht totdat de accu volledig is opgeladen.
Het lampje voor laadstroom (1) brandt niet. Het autosymbool (4) brandt rood.Oplading is niet mogelijk.
 • Storing in de communicatie tussen de regeleenheid en de auto.
 • De ventilatiefunctie van de elektronica van de auto werkt onvoldoende, niet of gebrekkig.
 1. Controleer alle aansluitingen of probeer een ander 230VAC-stopcontact.
 2. Start de oplading van de accu opnieuw.
Het autosymbool (4) brandt continu rood.Oplading is niet mogelijk.
 • De aardlekschakelaar van de laadkabel is in werking getreden.
 1. Trek de laadkabel uit het stopcontact van 230 VAC los.
 2. De aardlekschakelaar wordt gereset en de eenheid herstart.
Het lampje voor de laadstroom (1) en het huissymbool (2) knipperen rood.Oplading is niet mogelijk.De temperatuurcontrole grijpt in voor het stopcontact van 230 VAC.Start de oplading opnieuw. Neem contact op met de vakman, als het probleem aanhoudt.

Gerelateerde artikelen

Heeft dit geholpen?