V60 Twin Engine

2017 Early

Verkeersbordinformatie (RSI)*

Het verkeersbordinformatiesysteem (RSI – Road Sign Information) helpt u onthouden welke snelheidsborden u gepasseerd bent.
Voorbeelden van leesbare snelheidsbordenWelke verkeersborden er op het instrumentenpaneel verschijnen hangt van de markt af – de afbeeldingen in deze instructie zijn slechts voorbeelden..

Voorbeelden van leesbare snelheidsborden

Het verkeersbordinformatiesysteem RSI geeft informatie over o.a. actuele snelheid, begin of eind van een autoweg of snelweg en inhaalverboden.

Als zowel een bord met snel-/autoweg als een bord met de maximumsnelheid wordt gepasseerd, toont RSI alleen het bordsymbool voor de maximumsnelheid.

 Waarschuwing

RSI werkt niet in alle situaties, maar is uitsluitend bedoeld als een aanvullend hulpmiddel.

Als bestuurder bent u er altijd verantwoordelijk voor dat u de auto op een veilige manier bestuurt en dat u zich aan de geldende verkeersregels en voorschriften houdt.

  1. 1 Welke verkeersborden er op het instrumentenpaneel verschijnen hangt van de markt af – de afbeeldingen in deze instructie zijn slechts voorbeelden.

Heeft dit geholpen?