V60

2017 Early

Bluetooth®-eenheid registreren

U kunt twee Bluetooth®-eenheden tegelijk hebben aangesloten. Bijvoorbeeld een telefoon en een media-eenheid en u kunt van eenheid wisselen. U kunt tevens gebruik maken van de telefoon, terwijl u via "streaming audio"-bestanden beluistert. Het is mogelijk de auto aan te sluiten op internet via de internetverbinding van de mobiele telefoon.

U kunt maximaal 15 externe Bluetooth®-eenheden registreren. U hoeft een eenheid slechts eenmaal te registreren. Na het registreren hoeft de eenheid niet langer zichtbaar/identificeerbaar te zijn, alleen moet Bluetooth® wel zijn geactiveerd.

 Let op

Bij een update van het besturingssysteem van de telefoon wordt de telefoonregistratie mogelijk onderbroken. Verwijder de telefoon dan, zie Bluetooth®-eenheid verwijderen en sluit hem opnieuw aan.

Hoe u een externe eenheid aansluit hangt af van de vraag of dezelfde eenheid al dan niet eerder aangesloten was. Bij de onderstaande aansluitopties wordt ervan uitgegaan dat het de eerste keer is dat de eenheid wordt aangesloten (geregistreerd) en dat er geen andere eenheid is aangesloten. In de aansluitopties wordt aangegeven hoe u een telefoon aansluit. Het aansluiten van een media-eenheid verloopt op dezelfde manier, maar in dat geval is de hoofdbron MEDIA het beginpunt.

U kunt op twee manieren eenheden aansluiten: ofwel zoekt u de externe eenheid vanuit de auto ofwel zoekt u de auto vanaf de externe eenheid. Als de ene manier niet werkt, kunt u de andere proberen.

Als u zich niet in de normaalweergave voor de telefoon bevindt, drukt u op TEL in de middenconsole.

Voorbeeld van normaalweergave voor de telefoon.

Voorbeeld van normaalweergave voor de telefoon.

Alternatief 1 - externe eenheid zoeken via het menusysteem in de auto

Maak de externe eenheid identificeerbaar/zichtbaar via Bluetooth®, zie daarvoor de gebruiksaanwijzing bij de externe eenheid of bezoek www.volvocars.com.
Druk in de normaalweergave van de telefoonbron op OK/MENU en kies Nieuwe telefoon zoeken (voor de media-eenheid Nieuw apparaat zoeken).
De auto zoekt vervolgens naar beschikbare Bluetooth®-eenheden, wat ongeveer een minuut kan duren.
Kies de aan te sluiten Bluetooth®-eenheid in de lijst en druk op OK/MENU.
Controleer of de aangegeven cijfercode in de auto overeenkomt met die op de externe eenheid. Accepteer in dat geval op beide punten.
Accepteer of weiger eventuele opties voor contactpersonen en berichten op de telefoon.
De externe eenheid is daarmee aangesloten.

Als de aansluiting is mislukt, drukt u op EXIT en sluit u aan volgens Alternatief 2.

Alternatief 2 - Auto zoeken met het Bluetooth®-systeem van de externe eenheid

Druk in de normaalweergave van de telefoonbron op OK/MENU, kies Auto herkenbaar maken en bevestig uw keuze met OK/MENU.
Zoek met de externe eenheid naar Bluetooth®-eenheden.
De eenheid zoekt vervolgens naar beschikbare Bluetooth®-eenheden, wat ongeveer een minuut kan duren.
Kies de naam van de auto op het display van de externe eenheid.
Controleer of de aangegeven cijfercode in de auto overeenkomt met die op de externe eenheid. Accepteer in dat geval op beide punten.
Accepteer of weiger in de telefoon eventuele opties voor de contactpersonen en de berichtfuncties van de telefoon.
De externe eenheid is daarmee aangesloten.

Wanneer de externe eenheid is aangesloten, verschijnt de Bluetooth®-naam van de externe eenheid op het display van de auto waarna de eenheid via de auto te bedienen is.

Heeft dit geholpen?