V60

2017 Early

Radiozenders zoeken

De radio stelt automatisch een radiozenderlijst op met de radiozenders met de best doorkomende signalen.

Bij het automatisch radiozenders zoeken wordt gebruik gemaakt van de door de radio samengestelde zenderlijst. Handmatig radiozenders zoeken is ook mogelijk.

Bij het zoeken van een zender kan worden ingesteld of het radiozenders zoeken automatisch of handmatig moet gebeuren.

Druk in de normaalweergave van de FM-bron op OK/MENU en kies Zender afstemmen op.
Draai TUNE naar Zenderlijst of Handmatig afstemmen en maak een keuze met OK/MENU.

 Let op

De ontvangst hangt niet alleen af van de signaalsterkte maar ook van de signaalkwaliteit. Er kunnen storingen optreden wanneer de zendersignalen bijvoorbeeld gehinderd worden door hoge gebouwen of van zeer grote afstand komen. De dekkingsgraad kan eveneens variëren afhankelijk van waar u zich bevindt.

Gerelateerde artikelen

Heeft dit geholpen?