V70

2015 Early

Beveiligingspakket van Volvo On Call

Bijgewerkt 23-07-2018
Beveiligingspakket voor assistentie in geval van diefstal of voor hulp bij het op afstand ontgrendelen van de auto, als u de sleutels bent kwijtgeraakt of zich hebt buitengesloten.

Volvo’s beveiligingspakket dient om het risico te beperken dat uw auto gestolen wordt. Mocht de auto toch gestolen worden, dan is het mogelijk deze op te sporen en eventueel te immobiliseren.

Bij stroomuitval van de auto wordt de reservebatterij van VOC geactiveerd.

Naast de genoemde veiligheidsdiensten en het beveiligingspakket worden bij wijze van optie op bepaalde markten aanvullende beveiligingsdiensten aangeboden:

een beveiligingssysteem met een certificaat van de Stichting VbV, dat voldoet aan de normen voor Track & Tracing, TT031, 2.

Diefstalwaarschuwing

Bij inbraak in of diefstal van de auto (waarbij het alarmsysteem van de auto afgaat) wordt de VOC-helpdesk automatisch gewaarschuwd.

Als het alarmsysteem van de auto afgaat, wordt de VOC-helpdesk na enige tijd automatisch gewaarschuwd. Als het alarm echter via de transpondersleutel wordt uitgeschakeld vóórdat de waarschuwing is gegeven, wordt de dienst geannuleerd.

Opsporing van gestolen auto

Als is vastgesteld dat er sprake is van diefstal of een andere vorm van ongeoorloofd gebruik van de auto, kunnen de eigenaar van de auto en de VOC-helpdesk in overleg ertoe besluiten om de auto op te sporen. De VOC-helpdesk stuurt dan een signaal naar de auto om aan de hand daarvan de juiste positie van de auto te kunnen bepalen. Vervolgens wordt de politie of een andere instantie gewaarschuwd.

 Let op

Dit geldt ook indien de auto gestolen werd met (een van) de bijbehorende transpondersleutel(s).

Ontgrendeling op afstand

Als u de transpondersleutel bent kwijtgeraakt of zich hebt buitengesloten, kunt u binnen 14 dagen contact opnemen met de VOC-helpdesk om na verificatie aan de hand van de pincode de auto op afstand te ontgrendelen. De VOC-helpdesk ontgrendelt de auto na overleg met de eigenaar.

Immobilisering op afstand 3

Bewaking en immobilisering van een gestolen auto.

Bij diefstal van de auto nemen de eigenaar of de instanties contact op met de VOC-helpdesk.

 Let op

Dit geldt ook indien de auto gestolen werd met (een van) de bijbehorende transpondersleutel(s).

Na contact met de instanties deactiveert de VOC-helpdesk vervolgens de transpondersleutels om te voorkomen dat de motor kan worden gestart. Een geïmmobiliseerde auto is pas weer te starten na contact met de VOC-helpdesk en nadat de vereiste identiteitscontroles via de pincode zijn uitgevoerd. De VOC-helpdesk mobiliseert de auto vervolgens.

Ongeoorloofde verplaatsing (UMD)*1, 2

UMD (Unauthorized Movement Detection) is een systeem voor controle op ongeoorloofde verplaatsing.

Ongeoorloofde verplaatsing houdt in dat de auto wordt verplaatst met de motor afgezet. Als het systeem een ongeoorloofde verplaatsing registreert, wordt de VOC-helpdesk automatisch gewaarschuwd.

Voorbeelden van ongeoorloofde verplaatsing zijn slepen of in-/opladen en vervoer op een aanhanger. Let erop dat bijvoorbeeld het gebruik van veer- of autotreinverbindingen mogelijk ook worden aangemerkt als ongeoorloofde verplaatsing bij afzetten van de motor. In dergelijke gevallen dient u UMD tijdelijk te deactiveren (zie het gedeelte Beperkt alarmniveau in gebruikershandleiding bij de auto).

  1. 1 Geldt alleen voor Nederland.
  2. 2 Geldt niet voor de V40/V40 Cross Country.
  3. 3 Bepaalde markten.
  4. * Optie/accessoire.

Heeft dit geholpen?