V70

2016 Early

Transpondersleutel met PCC* - unieke functies

Een transpondersleutel met PCC heeft extra functies ten opzichte van een transpondersleutel in basisuitvoering in de vorm van een informatieknop en controlelampjes.
Transpondersleutel met PCC.

Transpondersleutel met PCC.

  1. Informatietoets
  2. Controlelampjes

Na een druk op de informatietoets kunt u bepaalde informatie over de auto uitlezen aan de hand van de controlelampjes.

Gebruik van de informatietoets

Druk op de informatietoets .

Ca. 7 seconden lang lichten de controlesymbolen op de transpondersleutel om de beurt op. Dit geeft aan dat er informatie over de auto wordt uitgelezen.

Als u gedurende dit tijdsbestek op een van de andere toetsen drukt, wordt de uitlezing beëindigd.

 Let op

Als bij herhaaldelijk gebruik van de informatietoets – op verschillende tijdstippen en verschillende plaatsen – blijkt dat geen van de controlelampjes gaat branden (en dat evenmin na 7 seconden alsook nadat de controlelampjes op de PCC om de beurt oplichtten), dient u contact op te nemen met een werkplaats – geadviseerd wordt een erkende Volvo-werkplaats.

De controlelampjes verstrekken informatie zoals aangegeven op de volgende afbeelding:

  1. Continu groen licht: de auto is vergrendeld.
  2. Continu oranje licht: de auto is ontgrendeld.
  3. Continu rood licht: het alarm is afgegaan na vergrendeling van de auto.
  4. De beide rode controlesymbolen lichten beurtelings rood op: het alarm is minder dan 5 minuten geleden afgegaan.

Heeft dit geholpen?