V90 Cross Country

2017

Apps downloaden, bijwerken of verwijderen

Bij een Connected Car kunt u nieuwe apps downloaden en bestaande apps bijwerken of verwijderen.

 Let op

Het downloaden van data kan van invloed zijn op andere diensten die gebruik maken van gegevensuitwisseling, zoals de internetradio. Als u deze invloed op andere diensten als hinderlijk ervaart, kunt u het downloaden annuleren. Het is ook mogelijk om andere diensten te annuleren of tijdelijk te onderbreken.
P5-1617-Icon-App screen-OTA

De apps zijn te hanteren via Download Center op het applicatiescherm.

Om apps te kunnen downloaden, bijwerken of verwijderen moet de auto een internetverbinding hebben.

App downloaden

Open de app Download Center.
Kies Nieuwe apps om een lijst te openen met de apps die beschikbaar zijn voor installatie in de auto.
Druk op een bepaalde app om de lijst uit te vouwen en meer informatie over de app te krijgen.
Kies Install. om de app van uw keuze te downloaden en installeren.

Tijdens het downloaden en installeren wordt de voortgang aangegeven.

Als een bepaalde download niet kan starten, verschijnt een melding. De app blijft echter op de downloadlijst staan, zodat u later een nieuwe poging tot downloaden kunt doen.

Downloaden annuleren

Druk op Annuleer om een lopende download te annuleren.

Let erop dat alleen de download te annuleren is, zodat u een eventuele installatiefase niet meer kunt annuleren zodra deze van start gegaan is.

Apps bijwerken

Als bij het bijwerken van een app blijkt dat de desbetreffende app in gebruik is, wordt deze app opnieuw gestart om de installatie te voltooien.

Alle apps bijwerken

Open de app Download Center.
Kies Alles installeren.
De update start.

Bepaalde apps bijwerken

Open de app Download Center.
Kies Applicatie-updates om een lijst te openen met alle beschikbare updates.
Zoek de gewenste app op en kies Install..
De update start.

App verwijderen

Open de app Download Center.
Kies Applicatie-updates om een lijst te openen met alle geïnstalleerde apps.
Zoek de gewenste app op en kies De-install. om de app te verwijderen.
Zodra de app verwijderd is, verdwijnt deze uit de lijst.

Heeft dit geholpen?