XC60

2015 Early

Instrumentenpaneel - betekenis controlesymbolen

De controlesymbolen attenderen u erop dat de bijbehorende functies ingeschakeld zijn, de desbetreffende systemen actief zijn of dat er storingen of gebreken zijn opgetreden.

Controlesymbolen

SymboolBetekenis
Storing in ABL
Uitlaatgasreinigingssysteem
Storing in ABS
Mistachterlicht aan
Stabiliteitsregeling, zie Elektronische stabiliteitsregeling (ESC) - algemeen
Stabiliteitsregeling, Sport-stand, zie Elektronische stabiliteitsregeling (ESC) - bediening
Voorgloeifunctie motor (diesel)
Laag peil in brandstoftank
Informatie, lees displaymelding
Groot licht aan
Richtingaanwijzers links
Richtingaanwijzers rechts
Eco-systeem Aan, zie ECO
Start/Stop, motor is automatisch afgezet, zie Start/Stop - functie en bediening
Bandenspanningscontrolesysteem , zie Bandenspanningscontrolesysteem

Storing in ABL

Het symbool brandt, als er een storing is opgetreden in het ABL-systeem (Active Bending Lights).

Uitlaatgasreinigingssysteem

Bij een storing in het uitlaatgasreinigingssysteem kan na een motorstart het symbool gaan branden. Rijd voor een controle naar een werkplaats. Volvo adviseert dat u daarvoor een erkende Volvo-werkplaats bezoekt.

Storing in ABS

Als het symbool brandt, is het systeem defect. Het normale remsysteem van de auto werkt dan nog wel, zij het zonder ABS-regeling.

Breng de auto zo spoedig mogelijk tot stilstand en zet de motor af.
Start de motor opnieuw.
Als het symbool blijft branden, rijd dan naar een werkplaats om het ABS te laten controleren. Volvo adviseert dat u daarvoor een erkende Volvo-werkplaats bezoekt.

Mistachterlicht aan

Het symbool brandt, wanneer het mistachterlicht is ingeschakeld.

Stabiliteitsregeling

Het knipperende symbool geeft aan dat de stabiliteitsregeling werkt. Als het symbool continu brandt is er sprake van een storing in het systeem.

Stabiliteitsregeling, Sport-stand

De Sport-stand maakt een actievere rijervaring mogelijk. Het systeem registreert dan of de gaspedaal- en stuurwielbediening alsook het bochtenwerk aan te merken zijn als actiever dan normaal, waarna het systeem een gecontroleerde vorm van slippen in de achtertrein toelaat, voordat het ingrijpt en de auto stabiliseert. Het symbool brandt, wanneer de Sport-stand is geactiveerd.

Voorgloeifunctie motor (diesel)

Het symbool gaat branden wanneer de motor wordt voorverwarmd. Voorverwarming vindt meestal plaats bij lage temperaturen.

Laag peil in brandstoftank

Wanneer het symbool gaat branden is het brandstofpeil te laag. Tank dan zo spoedig mogelijk.

Informatie, lees displaymelding

Als er een afwijking is in een van de systemen in de auto, gaat het informatiesymbool branden en verschijnt er een melding op het display. U verwijdert de melding met behulp van de OK-knop, zie Menufuncties - instrumentenpaneel. Dit gebeurt automatisch als u enige tijd niets doet (hoe lang hangt van de bewuste functie af). Het informatiesymbool kan ook gaan branden in combinatie met andere symbolen.

 Let op

Als de servicemelding verschijnt kunt u het symbool en de melding met behulp van de OK-knop doven. Na een tijdje doven ze ook automatisch.

Groot licht aan

Het symbool brandt, wanneer u het groot licht voert of grootlichtsignalen geeft.

Richtingaanwijzers links/rechts

Beide richtingaanwijzersymbolen knipperen bij gebruik van de alarmlichten.

Eco-systeem aan

Het symbool brandt, wanneer het Eco-systeem is geactiveerd.

Start/Stop

Het symbool brandt als de motor automatisch is afgezet.

Bandenspanningssysteem

Het symbool brandt bij een lage bandenspanning of als er een storing optreedt in het bandenspanningssysteem.

Heeft dit geholpen?