XC60

2015 Early

Achterbank

De rugleuning en de buitenste hoofdsteunen van de achterbank kunnen worden neergeklapt. De hoofdsteun van de middelste zitplaats kan aan de lengte van de passagier worden aangepast.

Middelste hoofdsteun achterbank

Stem de hoofdsteun af op de lengte van de passagier zodat deze zo mogelijk het hele achterhoofd bedekt. Trek de hoofdsteun zo ver omhoog als nodig is.

Als u de hoofdsteun lager wilt zetten, moet u de knop (in het midden tussen het ruggedeelte en de hoofdsteun, zie afbeelding) indrukken terwijl u de hoofdsteun voorzichtig omlaagduwt.

Buitenste hoofdsteunen achterbank handmatig omklappen

Trek aan de pal bij de hoofdsteun om de hoofdsteun om te klappen.

Zet de hoofdsteun na afloop handmatig rechtop totdat deze hoorbaar vastklikt.

 Waarschuwing

De hoofdsteunen moeten na het rechtop zetten vergrendeld staan.

Ruggedeelte achterbank omklappen

 Belangrijk

Bij het neerklappen van de achterbank mogen er zich geen voorwerpen op de achterbank bevinden. De veiligheidsgordels mogen evenmin zijn ingestoken. Schade aan de bekleding van de achterbank is anders namelijk niet uitgesloten.

De drie ruggedeelten zijn op verschillende manieren neer te klappen.

 Let op

U moet mogelijk de voorstoelen naar voren zetten en/of de rugleuningen rechtop zetten om de ruggedeelten van de achterbank volledig naar voren te kunnen klappen.
  • Het linker gedeelte is apart neer te klappen.
  • Het middelste gedeelte is apart neer te klappen.
  • Het rechter gedeelte kan alleen samen met het middelste gedeelte worden neergeklapt.
  • Voor het omklappen van de complete rugleuning dienen de verschillende gedeelten ieder apart omgeklapt te worden.

Als de middelste rugleuning moet worden neergeklapt - maak de hoofdsteun voor de middelste rugleuning los en pas deze aan, zie het eerdere gedeelte ‘Middelste hoofdsteun achterbank’.

De buitenste hoofdsteunen worden automatisch neergeklapt, wanneer u de buitenste ruggedeelten omklapt. Trek de blokkeerhandgreep van het ruggedeelte omhoog en klap het ruggedeelte om. Een rode markering bij de pal geeft aan dat het ruggedeelte niet langer geblokkeerd staat.

Houd voor het rechtop zetten de omgekeerde volgorde aan.

 Let op

Als de rugleuning is teruggeklapt, mag de rode indicatie niet langer zichtbaar zijn. Als deze toch zichtbaar is, is de rugleuning niet vergrendeld.

 Waarschuwing

Controleer of de rugleuningen en hoofdsteunen van de achterbank na het rechtop zetten goed vergrendeld zijn.

Buitenste hoofdsteunen achterbank elektrisch omklappen*

De transpondersleutel moet in sleutelstand II staan.
Druk op de knop om de beide buitenste hoofdsteunen op de achterbank om te klappen en het zicht naar achteren te verbeteren.

 Waarschuwing

Klap de buitenste hoofdsteunen niet om, als er iemand op een van beide buitenste zitplaatsen van de achterbank zit.

Zet de hoofdsteun na afloop handmatig rechtop totdat deze hoorbaar vastklikt.

 Waarschuwing

De hoofdsteunen moeten na het rechtop zetten vergrendeld staan.
  1. * Optie/accessoire.

Heeft dit geholpen?