XC70

2016 Early

Adaptieve cruisecontrol* - uitschakelen

De adaptieve cruisecontrol(ACC – Adaptive Cruise Control) helpt u om een gelijkmatige snelheid en een bepaalde afstand tot voorliggers aan te houden door een tijdsverschil ten opzichte van de voorligger in te stellen.

Bij kort indrukken van de stuurtoets zet u de adaptieve cruisecontrol stand-by. Bij nogmaals kort indrukken vindt uitschakeling plaats: de ingestelde/opgeslagen snelheid wordt daarbij gewist waarna deze niet meer te hervatten is met de toets .

Heeft dit geholpen?