XC70

2016 Early

Adaptieve cruisecontrol* - File-assistent

De adaptieve cruisecontrol(ACC – Adaptive Cruise Control) helpt u om een gelijkmatige snelheid en een bepaalde afstand tot voorliggers aan te houden door een tijdsverschil ten opzichte van de voorligger in te stellen.

File-assistent is een aanvulling op de adaptieve cruisecontrol die ook bij snelheden onder 30 km/h werkt.

Bij auto’s met een automatische versnellingsbak is de adaptieve cruisecontrol aangevuld met de functie File-assistent (ook wel "Queue Assist" genoemd).

De file-assistent biedt de volgende functies:
 • Uitgebreid snelheidsinterval – ook onder 30 km/h en stilstaand
 • Van doelvoertuig veranderen
 • Beëindiging automatische remfunctie bij stilstand
 • Automatische activering parkeerrem.

Let erop dat 30 km/h de minimumsnelheid is waarop de adaptieve cruisecontrol kan worden ingesteld – ook al kan de adaptieve cruisecontrol een voorligger volgen tot aan stilstand, is het kiezen/opslaan van een lagere snelheid dan de genoemde 30 km/hniet mogelijk.

Groter snelheidsinterval

 Let op

Om de adaptieve cruisecontrol te kunnen activeren moet u het bestuurdersportier hebben gesloten en de veiligheidsgordel hebben omgedaan.

Met een automatische versnellingsbak kan de adaptieve cruisecontrol een voorligger volgen in het interval 0–200 km/h.

 Let op

Om de cruisecontrol te kunnen activeren bij een snelheid onder 30 km/h mag er binnen redelijke afstand geen voorligger te bekennen zijn.

Bij korte stops tijdens filerijden of voor verkeerslichten wordt de functie automatisch hervat, als de stop korter was dan ca. 3 seconden – duurt het langer voordat een voorligger weer gaat rijden, dan wordt de adaptieve cruisecontrol in de stand-bystand met automatische remfunctie gezet. U dient deze vervolgens op een van de volgende manieren opnieuw te activeren:
 • Druk op de stuurtoets .

of

 • Trap het gaspedaal in.
>De adaptieve cruisecontrol zal dan de voorligger opnieuw volgen.

 Let op

De File-assistent kan de auto maximaal 4 minuten stilhouden – daarna wordt de parkeerrem aangezet, waarna de Adaptieve cruisecontrol wordt uitgeschakeld.

 • Om de Adaptieve cruisecontrole te kunnen heractiveren moet u eerst de parkeerrem lossen.

Van doelvoertuig veranderen

Als het actuele doelvoertuig plotseling afslaat, kan het gebeuren dat een stilstaande voorligger het nieuwe doelvoertuig wordt.

Als het actuele doelvoertuig plotseling afslaat, kan het gebeuren dat een stilstaande voorligger het nieuwe doelvoertuig wordt.

Wanneer de adaptieve cruisecontrol eerst een rijdende voorligger volgt bij snelheden lager dan30 km/h, vervolgens van doelvoertuig verandert en een stilstaand voertuig als voorligger heeft, dan zal de adaptieve cruisecontrol voor het stilstaande voertuig remmen.

 Waarschuwing

Wanneer de adaptieve cruisecontrol een rijdende voorligger volgt bij snelheden boven30 km/h, van doelvoertuig verandert en vervolgens een stilstaand voertuig volgt, zal de adaptieve cruisecontrol het stilstaande voertuig negeren en de opgeslagen snelheid aanhouden.

 • U dient dan zelf in te grijpen en te remmen.

Automatische stand-bystand bij wijziging van doelvoertuig

De adaptieve cruisecontrol wordt uitgeschakeld en stand-by gezet:
 • wanneer u langzamer rijdt dan 5 km/h en de adaptieve cruisecontrol niet kan registreren of het doelobject een stilstaand voertuig is of een ander object, zoals een verkeersdrempel.
 • wanneer u langzamer rijdt dan 5 km/h en de voorligger afslaat, zodat de adaptieve cruisecontrol geen voorligger meer heeft om te volgen.

Annulering automatisch remmen bij stilstand

In bepaalde situaties annuleert de File-assistent de automatische remfunctie bij stilstand. Dat betekent dat de remmen worden gelost en de auto mogelijk gaat rollen – u moet daarom ingrijpen en zelf remmen om de auto stil te houden.

De File-assistent los in de volgende gevallen de remmen en zet de adaptieve cruisecontrol stand-by:
 • u bedient het rempedaal
 • u zet de parkeerrem aan
 • u zet de keuzehendel in stand P, N of R
 • u de adaptieve cruisecontrol stand-by zet.

Automatische activering parkeerrem

In bepaalde situaties zet de File-assistent de parkeerrem aan om te zorgen dat de auto blijft stilstaan.

Dit vindt plaats, als:
 • u het bestuurdersportier opent of de veiligheidsgordel losmaakt
 • u het ESC uit de Normal-stand haalt en in de Sport-stand zet
 • de File-assistent de auto al meer dan 4 minuten lang heeft stilgehouden
 • de motor wordt afgezet
 • de remmen oververhit zijn geraakt.

Heeft dit geholpen?