Koelvloeistof bijvullen

De koelvloeistof koelt de verbrandingsmotor af tot de juiste bedrijfstemperatuur. De warmte die de motor overdraagt op de koelvloeistof is te benutten voor verwarming van de passagiersruimte.

Volg de aanwijzingen op de verpakking op. Vul het reservoir nooit alleen met schoon water. Het gevaar voor bevriezing neemt toe, zowel wanneer de koelvloeistofconcentratie te laag is als wanneer deze te hoog is.

 Waarschuwing

De koelvloeistof kan zeer heet zijn. Als er moet worden bijgevuld terwijl de motor warm is, moet u de dop voorzichtig van het expansievat draaien zodat de overdruk verdwijnt.
P5-1519 Engine coolant refill 1
P5-1519 Engine coolant refill 2
P5-1519 Engine coolant refill 3
P5-Icon gray box 1

Verwijder de rubber strip door deze in de motorruimte te duwen.

P5-Icon gray box 2

Neem het deksel in de kunststof afdekking los door de borghaak opzij te buigen en het deksel omhoog te klappen.

P5-Icon gray box 3

Draai de dop los en vul koelvloeistof bij. De vloeistof moet tussen het MIN- en MAX-streepje op het expansiereservoir staan.

Plaats de onderdelen in omgekeerde volgorde terug.

 Belangrijk

  • Hoge concentraties chloor, chloriden en andere zoutverbindingen kunnen aanleiding geven tot corrosie in het koelsysteem.
  • Gebruik altijd een koelvloeistof met roestwerende eigenschappen volgens de aanbevelingen van Volvo.
  • Let erop dat het koelvloeistofmengsel altijd voor 50 % uit water en voor 50 % uit koelvloeistof bestaat.
  • Leng de koelvloeistof aan met leidingwater van goede kwaliteit. Gebruik bij twijfel over de waterkwaliteit altijd een kant-en-klare koelvloeistof volgens de aanbevelingen van Volvo.
  • Wanneer u overstapt op een ander soort koelvloeistof of een nieuw koelsysteemonderdeel hebt gemonteerd, dient u het koelsysteem schoon te spoelen met leidingwater van goede kwaliteit of met kant-en-klare koelvloeistof.
  • De motor mag alleen draaien met een goed gevuld koelsysteem. Als dat niet het geval is, kunnen er hoge temperaturen optreden met gevaar voor beschadiging (barsten) van de cilinderkop.

Gerelateerde documenten