XC90

2017

Telefoon aansluiten/loskoppelen

Gekoppelde telefoon aansluiten, loskoppelen of van telefoon wisselen.

Telefoon automatisch verbinden

Activeer Bluetooth op de telefoon alvorens de auto in contactslotstand I te zetten.

Om tegelijkertijd een internetverbinding voor de auto tot stand te brengen moet ook 'internet sharing' (portable/persoonlijke hotspot) op de telefoon zijn geactiveerd.

Zet de auto in contactslotstand I of hoger.
De telefoon wordt aangesloten.

Telefoon handmatig aansluiten

Activeer Bluetooth op de telefoon.

Om tegelijkertijd een internetverbinding voor de auto tot stand te brengen moet ook 'internet sharing' (portable/persoonlijke hotspot) op de telefoon zijn geactiveerd.

Open het deelscherm voor de telefoon.
Er verschijnt een lijst met de gekoppelde telefoons.
Druk op de naam van de te pairen telefoon.
De telefoon wordt aangesloten.

Telefoon loskoppelen

Deactiveer Bluetooth op de telefoon.

De telefoon wordt automatisch losgekoppeld, wanneer deze buiten het bereik van de auto komt. Als u de telefoon tijdens een lopend telefoongesprek loskoppelt, kunt u het gesprek via de telefoon voortzetten.

Van telefoon wisselen

Open het deelscherm voor de telefoon.
Druk op Wijzigen.
Er verschijnt een lijst met de beschikbare Bluetooth-apparaten.
Druk op de aan te sluiten telefoon.

Telefoon verwijderen

Open het deelscherm voor de telefoon.
Druk op InstellingenCommunicatieBluetooth.
Er verschijnt een lijst met gekoppelde Bluetooth-apparaten.
Druk op de te verwijderen telefoon.
Druk op App. verwijderen en bevestig uw keuze.
De telefoon is daarmee niet langer gekoppeld aan de auto.

Heeft dit geholpen?