Alcoholslot

Alcoholslot* - vóór het starten van de motor

Bijgewerkt 7/23/2018

Het alcoholslot voorkomt dat bestuurders die onder invloed zijn in de auto kunnen rijden.

De blaasunit wordt automatisch geactiveerd en gereedgemaakt voor gebruik bij het ontgrendelen van de auto.

Mondstuk voor blaastest.
Schakelaar.
Zenderknop.
Lampje voor ladingstoestand batterij.
Lampje voor resultaat blaastest.
Lampje dat aangeeft dat het systeem gereed is voor een blaastest.
  1. Wanneer het controlelampje (6) groen oplicht, is de blaasunit klaar voor gebruik.
  2. Neem de blaasunit uit de houder. Als de blaasunit zich buiten de auto bevindt tijdens het ontgrendelen, dan moet u de unit eerst activeren met de schakelaar (2).
  3. Klap het mondstuk (1) omhoog, haal diep adem en blaas gelijkmatig totdat er ca. 5 seconden later een “klikgeluid” klinkt. Het resultaat is een van de alternatieven in de volgende tabel Resultaat van de blaastest.
  4. Als er geen displaytekst verschijnt, is er mogelijk iets misgegaan tijdens de gegevensoverdracht naar de auto – druk in dat geval op de knop (3) om de testgegevens handmatig naar de auto te zenden.
  5. Klap het mondstuk omlaag en plaats de blaasunit terug in de houder.
  6. Start vervolgens binnen 5 minuten na een goedgekeurde blaastest de motor – anders is een nieuwe blaastest vereist.

Resultaat van de blaastest

Controlelampje (5) + displaymelding

Betekenis

Groen lampje + Alcoguard Test goedgekeurd

Start de motor – geen alcohol gemeten.

Geel lampje + Alcoguard Test goedgekeurd

Motor kan worden gestart – gemeten promillage boven 0,1 promille maar onder de geldende grenswaardeDe grenswaarde verschilt van land tot land (ga na wat er in uw land geldt). Zie ook Alcoholslot..

Rood lampje + Test afgekeurd Wacht 1 minuut en probeer opnieuw

Motor kan niet worden gestart – gemeten promillage boven de geldende grenswaardeDe grenswaarde verschilt van land tot land (ga na wat er in uw land geldt). Zie ook Alcoholslot..

Let op

Binnen 30 minuten na afloop van een rit kan de motor opnieuw gestart worden zonder dat er een nieuwe blaastest nodig is.


Was dit nuttig?