Stoelen en achterbank

Achterbank

Bijgewerkt 7/23/2018

De rugleuning en de buitenste hoofdsteunen van de achterbank kunnen worden neergeklapt. De hoofdsteun van de middelste zitplaats kan aan de lengte van de passagier worden aangepast.

Middelste hoofdsteun achterbank

Stem de hoofdsteun af op de lengte van de passagier zodat deze zo mogelijk het hele achterhoofd bedekt. Trek de hoofdsteun zo ver omhoog als nodig is.

Als u de hoofdsteun lager wilt zetten, moet u de pal achter de linker poot indrukken terwijl u de hoofdsteun voorzichtig omlaagduwt.

Waarschuwing

De hoofdsteun van de middelste zitplaats moet in de onderste stand staan, wanneer de middelste zitplaats niet in gebruik is. Wanneer de middelste zitplaats wel wordt gebruikt, moet de hoofdsteun goed op de lengte van de passagier zijn afgesteld, zodat deze zo mogelijk diens hele achterhoofd afdekt.

Ruggedeelte achterbank omklappen

Belangrijk

Bij het neerklappen van de achterbank mogen er zich geen voorwerpen op de achterbank bevinden. De veiligheidsgordels mogen evenmin zijn ingestoken. Schade aan de bekleding van de achterbank is anders namelijk niet uitgesloten.

            

Het ruggedeelte bestaat uit twee delen. De delen zijn elk apart of tegelijk naar voren te klappen.

Trek aan de handgreep van uw keuze. U vindt deze meteen achter de klepopening.

Klap het ruggedeelte naar voren toe om.

Zet de middelste hoofdsteun helemaal omlaag als u het brede ruggedeelte wilt omklappen.

Let op

Duw bij het neerklappen van de ruggedeelten de hoofdsteunen naar voren om te voorkomen dat ze in contact komen met het zitgedeelte.

Waarschuwing

Controleer of de rugleuningen en hoofdsteunen na het rechtopklappen goed vergrendeld staan om bij hard remmen of een aanrijding letsel te voorkomen.

Buitenste hoofdsteunen achterbank elektrisch omklappen*

De transpondersleutel moet in sleutelstand II staan.

Druk op de knop om de beide buitenste hoofdsteunen op de achterbank om te klappen en het zicht naar achteren te verbeteren.

Waarschuwing

Zet de buitenste hoofdsteunen niet naar beneden als er passagiers op de buitenste plaatsen zitten.

Zet de hoofdsteun na afloop handmatig rechtop totdat deze hoorbaar vastklikt.

Waarschuwing

De hoofdsteunen moeten na het rechtop zetten vergrendeld staan.


Was dit nuttig?