Accu

Accu - symbolen

Bijgewerkt 7/23/2018

Op de accu's zitten symbolen die informatie verstrekken en waarschuwen.

Symbolen op de accu's

Draag een veiligheidsbril.

Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding die bij de auto hoort.

Bewaar accu's buiten het bereik van kinderen.

De accu bevat een bijtend zuur.

Vermijd vonken en open vuur.

Explosiegevaar.

Bestemd voor inzameling.

Let op

Een uitgediende start- of steunaccu moet op een milieuvriendelijke manier worden gerecycled - deze bevat namelijk lood.


Was dit nuttig?